A patra sesiune online din programul de formare despre participarea copilului în procesul decizional

Pe data de 25 august 2020 s-a desfășurat cea de-a patra sesiune online din programul de formare cu referire la participarea copilului în procesul decizional, în cadrul căreia a fost abordat standardul nr. 3 “participarea copilului trebuie să fie respectuoasă”. La atelier au fost prezenți 22 de participanți, dintre care 14 reprezentanți ai organizațiilor membre ale APSCF.

Atelierul de lucru a avut ca scop înțelegerea de către participanți a 5 elemente-cheie ale standardului referitor la participarea respectuoasă a copilului în procesul decizional și examinarea aspectelor practice privind respectarea, promovarea și implementarea acestui standard de către organizațiile membre ale APSCF.

În cadrul activităților de grup participanții au venit cu un set de recomandări privind:

  • Instrumentele de monitorizare și evaluare a respectării opiniei copilului;
  • Metode și instrumente eficiente și respectuoase de colectare a opiniei/ ideilor copiilor, adaptate la capacitățile, nevoile, interesele și particularitățile individuale și de grup ale lor;
  • Selectarea și pregătirea specialiștilor/ experților pentru a asigura respectarea acestui standard în activități;

În continuare, organizatorii își propun să examineze împreună cu participanții celelalte 6 standarde privind participarea copilului în procesul decizional al organizației, următorul atelier fiind preconizat pentru luna septembrie 2020.