Solicitare oferte pentru achiziționarea unui laptop

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs deschis pentru achiziționarea unui calculator de tip laptop, necesar pentru implementarea proiectului „Împreună pentru educație de calitate”, finanțat de Liechtenstein Development Service (LED). 

Cererea de oferte este publică, adresată tuturor agenților economici eligibili.

Cerințe față de ofertant:

  • să fie înregistrat în Republica Moldova, 
  • specializat în vânzarea tehnicii și a echipamentului din domeniul TI.

Dosarul de aplicare va conține:

  • oferta comercială ce va include descrierea bunului propus și caracteristicile tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), prețul unitar în MDL cu toate taxele incluse, termenul de livrare și termenul de garanție. Oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată. Oferta va fi valabilă 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor;
  • certificatul de înregistrare al Companiei/ Licență (copie);
  • datele de contact (adresa, telefon de contact, e-mail) și datele bancare ale companiei/ofertantului.

Criteriile de selectare a ofertantului vor fi:

  • dosar complet ce corespunde solicitării, incluzând oferta de preț detaliată și specificațiile disponibile, termenii de livrare și garanție a bunului;
  • corespunderea bunului propus parametrilor tehnici indicați în anunț;
  • raport preț/calitate;
  • termeni restrânși de livrare; 
  • livrare gratuită în or. Chișinău.

Specificații tehnice/ parametri tehnici:

Condițiile tehnice următoare sunt considerate minimale și obligatorii: capacitate memorie – 16GB, DDR4 RAM memorie, procesor Intel® Core™ i5-8265U, frecventa procesor (Ghz) -1.6 – 3.9, 4 nuclee, Windows 10, ecran 15.6 inch, 1920 x 1080 rezoluție, garanție minim 24 luni. Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice și funcționale superioare celor specificate.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 

Ofertele/dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 22 iulie, ora 18:00 la adresa de e-mail coordonator@aliantacf.md. Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate. 

Achitarea 

Achitarea se va efactua în MDL prin transfer în contul bancar indicat de ofertant în factura de plată. Suma va fi achitată integral în maxim 5 zile după livrarea bunului la adresa APSCF.