Instruire online în tehnici de advocacy pentru îmbunătățirea dialogului dintre societatea civilă și administrația publică locală

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a desfășurat în perioada 29 iunie – 1 iulie 2020 un training în advocacy pentru a spori participarea OSC-urilor în procesul decizional în scopul creării unor servicii sociale mai bune și sustenabile.

Obiectivele training-ului au fost:

  1. Dezvoltarea la participanți a competențelor de proiectare a activităților de advocacy pentru organizație.
  2. Dezvoltarea la participanți a competențelor de construire a strategiilor de atragere a partenerilor pentru activitățile de advocacy.
  3. Dezvoltarea competențelor participanților de a elabora planuri pentru realizarea activităților de promovare a organizației.
  4. Sporirea încrederii membrilor OSC în faptul că ei sunt capabili să inițieze, să organizeze, să conducă și să disemineze activități de advocacy performante.

Training-ul a avut durată de 3 zile și a fost livrat online, de către consultantele  Aliona Țurcan și Irina Ciumac, de la Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO). Cei  23 de  participanți la training, reprezentanți ai 20 ONG-uri membre APSCF și organizații beneficiare de granturi în cadrul proiectului (SSMB)  vor dezvolta până la finele trainingului un  plan de advocacy pentru o problemă pe care doresc să o soluționeze. 5 organizații participante vor beneficia de suport din partea consultantelor pentru implementarea planului elaborat.

Trainingul a avut loc în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, APSCF și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD).