Consultanță privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale

APSCF contractează servicii de cercetare privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

În acest sens, selectăm o companie sau grup de experți pentru elaborarea unui studiu privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale. Studiul va considera trei aspecte: cadrul normativ de reglementare a mecanismelor de contractare a serviciilor sociale; cadrul financiar; aspecte privind rolul administrației publice centrale și locale în promovarea și asigurarea funcționalității mecanismelor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

Detalii despre termenii de contractare aici. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 07 iunie 2020.

Serviciile sunt contractate în cadrul proiectului Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale implementat de APSCF cu suportul financiar al Caritas Austria.