APEL PUBLIC privind respectarea transparenței decizionale și a caracterului incluziv la adoptarea proiectului de lege privind organizațiile necomerciale

Organizațiile societății civile salută intenția Parlamentului de a relua procesul de consultare și definitivare a proiectului de lege cu privire la organizațiile necomerciale și solicită adoptarea legii, transparență decizională reală și implicarea tuturor organizațiilor relevante ale societății civile în procesul de consultare și definitivare a proiectului. 

În scopul definitivării proiectului de lege și având în vedere în special contextul pandemiei COVID-19, în care suntem nevoiți să menținem distanța fizică și care îngreunează participarea în procesul decizional, organizațiile semnatare solicită: 

  • Publicarea în timp real pe pagina Parlamentului dedicată proiectului a versiunii actualizate a proiectului de lege nr. 109 care urmează să fie discutată de Comisia juridică, numiri și imunități; 
  • Publicarea eventualelor amendamente la proiectul de lege nr. 109, precum și a tuturor opiniilor, comentariilor sau obiecțiilor depuse și înregistrate, care au fost recepționate până la data primirii acestui apel;
  • Actualizarea constantă a paginii Parlamentului dedicată proiectului cu toate opiniile, comentariile sau obiecțiile care urmează să fie primite în procesul de definitivare a proiectului, în termen de maxim 24 de ore de la primirea lor; 
  • Consultarea transparentă și incluzivă a organizațiilor societății civile relevante din perspectiva expertizei și a domeniului de activitate, care s-au implicat și până acum în procesul de elaborare a acestei legi, cu privire la orice propunere de modificare a proiectului, inclusiv utilizarea Platformei consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova, precum și a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic; 
  • Asigurarea transmisiunii online a ședinței Comisiei juridice, numiri și imunități la care va fi discutat proiectul de lege și facilitarea participării organizațiilor societății civile și cu precădere a tuturor membrilor grupului de lucru care au contribuit la elaborarea proiectului de lege. Participarea poate avea loc inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice de participare (Skype, Zoom sau alte instrumente); 
  • Adoptarea neîntârziată în lectură finală a proiectului Legii cu privire la organizațiile necomerciale, fără a admite amendamente care ar îngreuna activitatea organizațiilor necomerciale, în special sub aspectele care țin de limitarea libertății de exprimare, a posibilității de a promova politici publice sau de a accesa fonduri externe de către organizațiile necomerciale. Aceasta va contribui inclusiv la îndeplinirea cerințelor generale pentru obținerea de către Republica Moldova a celei de-a doua tranșe a asistenței macrofinanciare oferită de Uniunea Europeană.

Citește textul integral al demersului aici.