Angajarea OSC-urilor în drepturile și protecția copilului în timpul situației create de Covid-19 – declarația ChildPact

Actuala pandemie Covid-19 a schimbat modul de viață al oamenilor din toate țările din regiunea noastră. Toate sistemele pe care se bazează societatea sunt provocate și deficiențele lor sunt expuse de această criză. Este necesară o analiză atentă pentru înțelege în profunzime lacunele din system, pentru a asigura o protecție adecvată pentru copiii cei mai vulnerabili și pentru a respecta drepturile tuturor copiilor. Este necesară o acțiune imediată și o cooperare sporită între toți actorii pentru a diminua impactul crizelor asupra copiilor din regiunea noastră și a le proteja sănătatea fizică și psihologică.

Guvernele, donatorii, OSC-urile, mass-media și cetățenii adulți împărtășesc responsabilitatea generală de a proteja interesul maxim al copilului în toate acțiunile întreprinse pentru a controla răspândirea virusului și a asigura conservarea vieții și siguranța tuturor copiilor, în special a copiilor cu dizabilități și nevoi speciale, copii fără îngrijire parentală sau copii refugiați și migranți.

Printre cele mai mari preocupări noastre se numără:

 • Exacerbarea severă a impactului sărăciei care afectează un număr mare de copii și familii vulnerabile, multe dintre ele suferind deja de foame
 • Limitarea severă sau privarea completă a unui număr semnificativ de copii, în special copii cu nevoi speciale și copii fără îngrijire parentală, de acces la servicii de bază precum îngrijire și asistență, educație, asistență psihologică, terapie, consiliere și reabilitare
 • Creșterea semnificativă a expunerii copiilor la violență din cauza carantinei și / sau a condițiilor de viață improprii și a violenței online datorită accesului crescut la internet și supravegherii limitate
 • Creșterea semnificativă a accesului inegal la educație a copiilor din familii vulnerabile, a copiilor fără îngrijire parentală sau a copiilor din zonele rurale și urbane marginalizate datorită accesului limitat la internet și disponibilității dispozitivelor adecvate
 • Excluderea OSC-urilor din accesul la planurile guvernamentale de atenuare a impactului economic al pandemiei actuale, expunerea angajaților OSC la pierderea diminuată sau completă a veniturilor și beneficiari la privarea de sprijin și servicii oferite de OSC-uri

RECOMANDĂRI

pentru guverne

 • OSC-urile să fie incluse în măsurile de sprijin pentru situații de urgență pregătite pentru a depăși provocările economice ale crizei
 • OSC-urile să fie incluse în măsurile de sprijin pentru situații de urgență pregătite pentru a depăși provocările economice ale crizei
 • Cooperarea cu OSC-uri pentru identificarea și susținerea familiilor cu risc ridicat
 • Sprijinirea OSC-urilor în organizarea voluntarilor pentru a oferi asistență celor mai vulnerabili
 • Oferirea accesului gratuit la internet și dispozitive pentru copiii din familii vulnerabile, din zonele rurale sau de îngrijire rezidențială și alternative pentru a le asigura accesul la educație
 • Identificarea și implementarea de măsuri care vor asigura soluții de lungă durată pentru probleme precum locuința adecvată și accesul la apă care afectează mii de copii

pentru donatori

 • Ajustarea procedurilor administrative la dimensiunea subvențiilor și asigurarea unor procese de aplicare și raportare care să permită concentrarea timpului și eforturilor pentru intervenție, mai degrabă decât cerințele administrative
 • Adoptarea unei abordări flexibile în ceea ce privește proiectele și programele în curs de implementare, care să permită modificări de tip de activitate și alocări bugetare adaptate situației actuale 
 • Sprijinirea cu subvenții mici activitățile administrative ale OSC-uriloe, inclusiv, fără a se limita la costurile de birou, administrarea administrativă și financiară, costurile de comunicare, deoarece suma cheltuielilor administrative a crescut din cauza eforturilor de OSC pentru a mobiliza voluntarii și a oferi asistență celor mai vulnerabili

pentru mass-media

 • Comunicarea personalizată pentru a fi prietenoasă cu copilul, evitând senzaționalismul și drama în acoperirea pandemiei
 • Reflectarea realității curente pe baza informațiilor corecte, complete și verificate dublu
 • Oferirea de spațiu gratis (radio, TV, presă scrisă) pentru activități educaționale online, prezentarea sprijinului voluntar și expunerea de știri pozitive care pot ajuta populația să se descurce mai bine cu stresul și izolarea cauzată de criză

Citește aici textul complet al declarației ChildPact, al cărui APSCF este membru fondator (limba engleză).