Violența în școală necesită o abordare comprehensivă – opinia APSCF

Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) își exprimă îngrijorarea în legătură cu inițiativa legislativă a unui grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova de modificare a unor acte legislative care vizează asigurarea protecției cadrelor didactice împotriva amenințărilor și acțiunilor de violență îndreptate împotriva acestora. Conform Notei informative, scopul proiectului constă în contracararea fenomenului violenței în instituțiile de învățământ, în special a violenței îndreptate împotriva cadrelor didactice. 

Apreciem preocuparea deputaților față de problema violenței în școală, însă, în opinia noastră, o asemenea abordare este defectuoasă. Respectivul fenomen este unul complex, care nu poate fi examinat dintr-o singură perspectivă, cea a cadrelor didactice în cazul de față. Violența în școală necesită o abordare comprehensivă, cu considerarea tuturor formelor sale, în primul rând, dar și a celor mai grave și violente manifestări în contextul școlar precum violența între semeni și bullying-ul. 

În legislația Republicii Moldova nu există o claritate în ce privește noțiunea de ”violență școlară”, iar prevenirea și combaterea acesteia nu face explicit obiectul unor politici și programe naționale, inclusiv prin alocare de buget pentru implementarea acestora.

În contextul celor expuse, APSCF a elaborat un aviz la proiectul de lege Nr. 224 din 04.10.2019 privind  modificarea unor acte legislative (asigurarea protecției cadrelor didactice împotriva amenințărilor și acțiunilor de violență îndreptate împotriva acestora) pe care îl găsiți aici.