Conferința Națională „Dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova – rezultate actuale și priorități viitoare”

Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv a copiilor cu dizabilități a fost principalul subiect discutat, astăzi, 10 decembrie, 2019, la Chișinău, în cadrul celei de-a patra ediții a Conferinței naționale anuale privind educația incluzivă.

Republica Moldova, prin ratificarea Convenția ONU privind Drepturile Copilului, care în acest an este la cea de-a 30-a aniversare, s-a angajat să asigure tuturor copiilor o viață împlinită și decentă, să garanteze demnitatea, să favorizeze autonomia și să faciliteze participarea activă a copiilor cu cerințe educaționale speciale și a copiilor cu dizabilități la viața comunității, iar sistemul de educație este piatra de temelie a acestui angajament. 

Astfel, evenimentul contribuie la consolidarea eforturilor decidenților privind incluziunea copiilor, elevilor și studenților cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Conferința a reunit aproximativ 200 de participanți: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali, părinți, profesori. 

Secretara de Stat a Educației, Culturii și Cercetării, Natalia Grâu a remarcat că „Educația din Republica Moldova, ca și alte sisteme de educație din alte țări, este într-un proces continuu de actualizare și de adaptare la evoluțiile sociale, economice și tehnologice. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării și în continuare va implementa acţiuni concrete în scopul racordării cadrului legal şi instituţional de protecţie a copilului şi familiei la politicile internaţionale, în vederea asigurării echităţii sociale şi accesului la studii de calitate”.

Reprezentanta de Țară UNICEF în Moldova, Desiree Jongsma a  afirmat că „educația incluzivă nu este un proiect, ci este o trăsătură a sistemului de învățământ”.

Moldova s-a descurcat de minune până acum. Realizările vorbesc de la sine: numărul școlilor speciale și numărul copiilor din aceste școli este în continuă scădere, în timp ce numărul copiilor cu dizabilități din clasele obișnuite este în creștere. Moldova este deja adusă ca exemplu de urmat în regiune”, a adăugat Desiree Jongsma.

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei s-a angajat să investească în calitatea vieții copiilor din Moldova. Vrem ca toți copiii, să-și atingă întregul potențial, iar acest lucru poate fi realizat inclusiv prin asigurarea accesului la educație. În calitate de societate civilă ne-am asumat angajamente de a fi parteneri ai Guvernului, instituțiilor de învățământ, cadrelor didactice în garantarea accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate pentru toți copiii”, a menționat Carolina Buzdugan, Secretar General APSCF.

Participanții au adoptat o rezoluție, prin care autoritățile, instituțiile din domeniile educație, asistență socială și sănătate, părinții și copiii, membrii societății civile își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF Moldova) și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției familiei și copilului (APSCF), în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.