Servicii de consultanță în domeniul monitorizării și evaluării participative și responsabilității sociale

În cadrul proiectului Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europeneimplementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD), APSCF contractează servicii de consultanță în domeniul monitorizării și evaluării participative și  responsabilității sociale pentru reprezentanți ai organizațiilor societății civile, inclusiv membri APSCF și AOPD.

Scopul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este de a abilita organizațiile societății civile din țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu instituțiile rezidențiale și autoritățile publice întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate.

Serviciile prestate vor cuprinde 2 etape: prima etapa va viza implicarea în facilitarea/desfășurarea unui Forum al organizațiilor societății civile și dezvoltarea planului de acțiuni privind responsabilitatea socială; a doua etapă va consta în oferirea suportului pentru OSC-uri în implementarea planului.

În cadrul Forumului circa 100 reprezentanți ai societății civile, inclusiv membri APSCF și AOPD își vor consolida cunoștințele despre mecanismul de monitorizare și evaluare participativă (MEP) a calității serviciilor sociale pentru o mai bună înțelegere a conceptului de responsabilitate socială; vor împărtăși experiențele/ expertiza și vor face schimb de informații. La Forum vor fi  stabilite liniile directoare pentru utilizarea eficientă a resurselor și vor dezvolta un plan comun de acțiuni privind responsabilitatea socială.

Detalii despre serciviile de consultanță aici. Termen limită de depunere a candidaturilor (extins): 25 noiembrie 2019.