MECC cooperează cu APSCF pentru garantarea accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate pentru toți copiii

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării (MECC) și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) au semnat astăzi, 27 septembrie, un Memorandum de Înţelegere cu privire la cooperarea întru garantarea accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate pentru toți copiii.

Memorandumul a fost semnat ținând cont de principiile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului și alte tratate internaţionale cu privire la drepturile copilului la care Republica Moldova a aderat și în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523 / 2011. Scopul Memorandumului de Înțelegere este  crearea unui cadru de colaborare în vederea consolidării angajamentului tuturor factorilor implicați în  asigurarea dezvoltării continue a educației incluzive conform documentelor naționale și internaționale, care pledează pentru respectarea principiilor democratice şi drepturilor fundamentale ale copilului.

În mesajul său, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei a accentuat că asigurarea continuă a dreptului la o educație de calitate pentru toți copiii reprezintă o prioritate a MECC, care se realizează printr-o bună cooperare cu toți actorii implicați în procesul educațional și care au o contribuție substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației. De asemenea, oficialul a subliniat importanța Memorandumului pentru facilitarea implicării reprezentanților societății civile în elaborarea, consultarea politicilor publice și mobilizarea comunităților locale pentru consolidarea educației incluzive în Republica Moldova și  pentru coordonarea eforturilor în vederea asigurării accesului la educaţie şi egalităţii de oportunităţi pentru toţi copiii.

La rândul său, președinta APSCF, Liliana Rotaru a reiterat necesitatea Memorandumului de Înțelegere pentru a asigura un proces eficient de comunicare și implicare a actorilor cheie din domeniul educației în consultarea și elaborarea politicilor publice, în promovare a politicilor educaționale incluzive în vederea atingerii celor mai bune rezultate.

Memorandumul de Înțelegere este semnat pentru o perioadă de 5 ani și intră în vigoare de la data semnării acestuia.

Sursa: MECC