Procesele bugetare și managementul finanțelor publice în domeniul educației – atelier de lucru

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a organizat, în perioada 25-26 septembrie 2019, atelierul ”Procesele bugetare și managementul finanțelor publice în domeniul educației”.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului ,,Dinamizarea procesului de educație incluzivă în Republica Moldova”, finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All (ACEA). Scopul proiectului este promovarea unui dialog politic constructiv la nivel național  și sporirea responsabilității autorităților naționale față de cetățeni în vederea garantării accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate.

La atelier au participat 23 reprezentați ai Grupului EFA, în componența căruia intră organizații membre și non-membre APSCF care activează în domeniul educației și Universități din Republică.

Prin intermediul acestui atelier, APSCF a oferit oportunitatea participanților să cunoască detalii privind  procesele bugetare și managementul finanțelor publice în domeniul educației. Astfel, în cadrul atelierului au fost abordate subiecte precum: bugetul public – structura, clasificarea bugetară, programele educaționale în educație, programele bugetare; procesul bugetar – calendar bugetar, relații inter bugetare; instrumente de analiză a bugetului; modele de pledoarie în procesul bugetar etc.

În cadrul celei de-a doua zi participanții au trecut în revistă realizările proiectului ,,Dinamizarea procesului de educație incluzivă în Republica Moldova” 2016-2019 și au stabilit prioritățile strategice ale APSCF în domeniul educației pentru următorii 2 ani.