Consultarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 în domeniile EDUCAȚIEI, CULTURII, CERCETĂRII, TINERETULUI și SPORTULUI

Pe data de 9 august 2019, Ministerul Educației, Cercetării și Culturii a organizat ședința de consultare a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 în domeniile educației, culturii, cercetării, tineretului și sportului. La eveniment au fost invitați partenerii de dezvoltare, organizațiile non-guvernamentale, asociațiile obștești și alte structuri care colaborează cu ministerul.

APSCF și-a manifestat deschiderea spre cooperare și dialog constructiv, în vederea îmbunătățirii calității actului de guvernare în beneficiul copiilor, venind cu recomandări consolidate și completări referitoare la prioritățile din domeniul educației:

  1. Racordarea Planului de acțiuni cu Programele naționale și includerea acțiunilor care sunt prevăzute în  Programul Național de incluziune socială, Hotărârea de Guvern Nr.723 – revizuirea normei didactice pentru cadrele didactice de sprijin și a normativelor de asistență a copiilor cu dizabilități; implementarea mecanismelor de individualizare a procesului educațional;  dotarea instituțiilor de învățământ cu unități de transport accesibil și echipamente necesare pentru facilitarea învățării copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, mintale, intelectuale și senzoriale; dezvoltarea și prestarea serviciilor de  consiliere și ghidare în carieră pentru adolescenții și tinerii cu dizabilități în instituțiile de învățământ etc.
  2. Includerea în planul de acțiuni a procesului de elaborare a următorului Program de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova, care să vizeze toate nivelurile de educație.
  3. Extinderea procesului de implementare a educației incluzive în instituțiile de învățământ preșcolare, medii de specialitate și superioare.
  4. Individualizarea resurselor necesare la nivel național în funcție de nevoi și de cost standard per elev.
  5. Crearea/dezvoltarea unor servicii mobile specializate de asistență logopedică, psihologică, psihopedagogică, kinetoterapeutică la nivel de raion/regiune, în vederea asigurării  dreptului copiilor cu necesități educaționale speciale la educație în condiții echitabile. 
  6. Corelarea politicilor de ocupare a forței de muncă cu politicile de tineret.  
  7. Planificarea și întreprinderea măsurilor care vor contribui la creșterea rezilienței copiilor împotriva adversității, în special împotriva abuzului sexual și a exploatării, precum și realizarea campaniilor de sensibilizare socială, a programelor de prevenire și integrarea unor astfel de programe în școală.
  8. Acordarea unei atenții sporite siguranței on-line și mecanismelor de raportare online disponibile pentru copii; consolidarea capacităților profesioniștilor în contact cu copiii pentru a îmbunătăți acțiunile de intervenție în cazurile de abuzuri online (aceasta este una dintre principalele provocări cu care se confruntă profesioniștii din protecția copilului).
  9. Revizuirea/elaborarea conceptului învățământului extrașcolar, astfel ca acesta să asigure o diversitate largă de activități complementare procesului educațional atât pe parcursul anului de studii, cât și pe perioada vacanțelor; determinarea unei structuri pentru coordonarea metodologică a activităților extrașcolare. 
  10. Asigurarea respectării de facto a prevederilor legii cu privire la transparența în procesul decizional, în special dezvoltarea participativă a documentelor de politici, inclusiv prin consultarea cu societatea civilă la etapa de elaborare a acestora, nu doar la cea de consultare a textelor deja agreate între autorități.

Sursa foto: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării