Consultări publice asupra Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, componentele SĂNĂTATE și PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI RAPORTURI DE MUNCĂ

Pe 8 august 2019, APSCF a participat la ședința de consultare a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, componenta „Sănătate” și „Protecția socială și raporturi de muncă” cu reprezentanții societății civile, realizată în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

APSCF a venit cu recomandări consolidate și completări referitoare la prioritățile de politici ce urmează să fie realizate până în iunie 2020, în special:

Strategia pentru protecția copilului 2014-2020. Includerea acțiunii de elaborare a unei noi Strategii de protecție a copilului în baza evaluării la mijloc de termen/alternative. Alocarea de resurse financiare corespunzătoare pentru următoarea Strategie de protecție a copilului, precum și elaborarea de indicatori clari de impact și sistem de monitorizare și evaluare realist.

Colectarea de date în protecția copilului. Îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor, inclusiv prin crearea unui sistem centralizat pentru toate clusterele Convenției ONU privind drepturile copilului, în special în ceea ce privește copiii din grupuri vulnerabile (care trăiesc în sărăcie, copii ai căror părinți au migrat în străinătate, copii victime ale abuzului sexual și exploatării sexuale etc.).

Mecanismul de finanțare și contractare a serviciilor sociale. Toate serviciile sociale necesită o revizuire profundă (acolo unde există) și/ sau o elaborare (acolo unde lipsesc), în conformitate cu realitățile și necesitățile standardelor de finanțare (normativelor de finanțare). Mecanismul de acreditare și inspecție a serviciilor sociale necesită revizuire și debirocratizare. Este nevoie de un mecanism clar și concret de contractare a serviciilor de la ONG-uri, în special acolo unde statul nu are finanțe destule pentru a acoperi necesitatea în asemenea servicii.

Cooperarea cu societatea civilă. Elaborarea și implementarea unui cadru de cooperare transparent și clar cu societatea civilă. Asigurarea respectării de facto a prevederilor legii cu privire la transparența în procesul decizional: în special, dezvoltarea participativă a documentelor de politici, inclusiv prin consultarea cu societatea civilă la etapa de elaborare a acestora, nu doar la cea de consultare a textelor deja agreate între autorități.