Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație 2019

Astăzi debutează Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație, un eveniment care se organizează simultan în fiecare an în 100 de țări din toată lumea, și își propune sensibilizarea cetățenilor, autorităților, donatorilor și altor actori implicați în protecția socială în privința subiectului educației. #GAWE2019 promovează o abordare a educației bazată pe drepturile omului și sprijină punerea în aplicare a obiectivului de dezvoltare durabilă 4 din Agenda 2030.

Anul acesta, evenimentul durează din 24 aprilie până în 1 mai și are ca temă „Dreptul la o educație publică gratuită, incluzivă, echitabilă și de calitate – o realitate”. Sub sloganul „My education, my rigths”, Global Campaign for Education împreună cu organizațiile societății civil implicate în #GAWE2019 au lansat o petiție care cere guvernelor să:

 • ratifice și pună în aplicare tratatelor privind drepturile omului și protocoalelor opționale;
 • se angajeze la realizarea și implementarea completă a ODD4;
 • investească în sistemele de învățământ publice, în conformitate cu standardele internaționale (cel puțin 6% din PNB, 20% din bugetul public) și să se asigure că 3-5% din bugetul pentru educație sunt folosite pentru studenții cu dizabilități;
 • crească atractivitatea profesiei de profesor, asigurând cadrele didactice cu condiții decente de muncă, cu libertate de asociere și de negociere colectivă, și cu formare profesională inițială și continuă de calitate;
 • elaboreze planurile sectorului educațional ținând cont de dimensiunea de gen, inclusiv monitorizarea și evaluarea participativă a organizațiilor societății civile;
 • asigure resurse alocate și planificare pentru furnizarea de educație în contextul situațiilor de urgență;
 • excludă discriminarea din curriculum, materialele de predare și învățare și guvernarea școlară;
 • promoveze participarea copiilor și tinerilor în elaborarea politicilor publice educaționale;
 • ofere educație publică de calitate gratuită, inclusiv învățământ universitar;
 • promoveze mecanisme adecvate de monitorizare pentru sporirea eficienței cheltuielilor bugetului educației și a utilizării adecvate a acestuia;
 • ratifice Convenția ILO 138 privind vârsta minimă pentru ocuparea forței de muncă, care prevede că vârsta admisibilă de intrare în muncă „nu trebuie să fie mai mică decât vârsta de absolvire a învățământului obligatoriu și, în orice caz, să nu fie mai mică de 15 ani”;
 • ofere a doua șansă copiilor din afara școlii și copiilor care lucrează, prin implementarea unor cursuri de învățare accelerată pentru a le integra în clasele adecvate vârstei în sistemul de învățământ public.

Petiția poate fi semnată aici.