Clubul de presă „Familia și școala, parteneri în educația copilului”

La 7 februarie 2019, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a desfășurat clubul de presă „Familia și școala, parteneri în educația copilului”. În cadrul evenimentului a fost lansat spotul care susține campania de pledoarie privind importanța parteneriatul dintre profesor, părinte și copil în dezvoltarea personală a copilului și incluziunea lui în comunitate (spotul fi vizionat aici). Produsul media a fost elaborat de APSCF în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri, în cadrul proiectului Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova, finanțat de Global Campaign for Education, prin intermediul Arab Campaign for Education for All. Evenimentul a prezentat perspectiva societății civile, a părinților și cadrelor didactice asupra importanței pe care o are promovarea bunelor practici în rândul cadrelor didactice, a parteneriatului profesor-părinte și a implicării părinților în procesul educațional pentru asigurarea educației de calitate.

Liliana Rotaru, președinta APSCF, a subliniat importanța rolului societății civile în fortificarea parteneriatului dintre profesor și părinte, prin facilitarea întâlnirilor și dialogului dintre profesor și părinte, creșterea încrederii familiei în școală prin promovarea bunelor practici ale consolidării parteneriatului și explicarea beneficiilor acestuia asupra copilului. Societatea civilă, împreună cu reprezentanții mass media, trebuie să vorbească mai mult despre subiect și astfel să încurajeze implicarea și colaborarea dintre părinți și școală.

Angela Cazac, cadru didactic și formator național în incluziune, a relatat despre experiența pedagogică proprie, subliniind importanța ghidării părinților despre modul în care aceștia ar putea să interacționeze cu propriul copil pentru facilitarea creării de către copil a contextelor semnificative pentru învățare. Implicarea părinților în procesul educațional este importantă pentru deprinderea competențelor de adaptare de către copil. Una dintre valorile care stau la baza parteneriatului educațional este deschiderea și disponibilitatea de a asculta atât a cadrelor didactice, cât și a părinților.

Ruslan Stânga, părinte și director executiv al Institutului pentru Inițiative Rurale, a împărtășit observațiile și sugestiile sale privind consolidarea parteneriatului educațional, subliniind necesitatea schimbării de perspectivă privind educația copilului și a rolului părinților și profesorilor în procesul educațional. În cadrul sistemului nostru educațional accentul este pus pe dezvoltarea performanțelor școlare ale copilului, percepție care ar trebui schimbată prin orientarea spre dezvoltarea competențelor emoționale și a celor de adaptare. Ar trebui și să existe o platformă de dialog între profesor și părinte, care ar contribui la incluziunea școlară și comunitară a acestuia.