APSCF semnează acorduri de colaborare cu Fundația Regina Pacis, Fundația de Binefacere Caritas Moldova și Terre des hommes Moldova

La 31 ianuarie 2019, APSCF a semnat acorduri de colaborare pentru implementarea proiectelor și realizarea inițiativelor în domeniul protecției sociale a copilului și familiei și alte domenii conexe, cu Fundația Regina Pacis, Fundația de Binefacere Caritas Moldova și Terre des hommes Moldova. În contextul acordurilor semnate au fost agreate 3 obiective: consolidarea capacităților în dezvoltarea și promovarea politicilor publice axate pe copil și familie, promovarea drepturilor copilului și monitorizarea implementării Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, și promovarea parteneriatului public-privat în domeniul protecției copilului.

Terre des hommes Moldova activează începând cu anul 2004 și este dedicată realizării drepturilor copilului, fiind un participant activ la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din țară.  Terre des hommes Moldova (Tdh) contribuie la asigurarea unui viitor mai bun copiilor defavorizați și comunităților din care provin aceștia, adoptând o abordare inovatoare și aplicând soluții practice, sustenabile. În prezent, activitatea Tdh în Moldova este orientată pe trei domenii complementare: sisteme de protecție a copilului, copiii și migrația, justiția pentru copii. Până în prezent, 167.980 de copii au beneficiat de serviciile dezvoltate de Tdh, cum ar fi activitățile psihosociale de grup, ludotecile, sesiunile de informare și altele; 5881 de copii au fost repatriați, asistați și referiți către servicii specializate, plasați în asistență parentală profesionistă; 60.164 de părinți au beneficiat de servicii dezvoltate de Tdh, precum activitățile psihosociale de grup și sesiunile de informare; 10.386 de profesioniști din Moldova (inclusiv regiunea transnistreană) și Federația Rusă au beneficiat de formare și coaching.

Fundația de Binefacere Caritas Moldova este o organizație de caritate care implementează proiecte sociale pentru copii,  bătrâni bolnavi, studenți, familii vulnerabile, persoane aflate in situații de risc și alte categorii vulnerabile. Anual peste 2000 de persoane primesc asistență în cadrul programelor Caritas Moldova pe întreg teritoriul țării. Persoanele în etate primesc servicii de îngrijire medico-socială la domiciliu, medicamente, detergenți și produse alimentare, sunt efectuate peste 1200 de vizite de îngrijire la domiciliu; peste 160 copii și tineri  au acces la educație și dezvoltarea unei personalități sănătoase prin intermediul centrelor de zi,  peste 1000 de familii  defavorizate și persoane aflate în situație de risc primesc ajutor, pachete alimentare, haine, suport financiar și consiliere pentru a depăși situațiile dificile în care se află. Mai mult ca atât, an de an Fundația încearcă să aducă mai multă bucurie pe chipul acestor oameni, le pășește pragul pentru a le cunoaște poveștile de viată, dar și problemele cu care se confruntă, nu uită de ei nici de sărbători.

Fundația Regina Pacis este o organizație care oferă asistență psihologică, socială și medicală copiilor lipsiți de îngrijirea părintească și asistență familiilor social vulnerabile. Misiunea Fundației Regina Pacis este de a contribui la reintegrarea în societate a tuturor celor aflați în dificultate, în special a copiilor și familiilor acestora aflate în situații de risc. Pe parcursul anului 2017, Fundația Regina Pacis și-a îndeplinit misiunea pe care o are prin următoarele rezultate: 39 mii de prânzuri calde oferite persoanelor nevoiașe; 10 copii reintegrați în familiile lor biologice; 21 copii lipsiți de îngrijire părintească au beneficiat de asistență complexă; 14 fete ieșite din instituțiile rezidențiale sau fără îngrijire părintească au fost asistate în cadrul locuinței asistate; 100 copii beneficiari ai taberei de vară din Vărvăreuca; 45 copii și tineri aflați în detenție au urmat cursuri de instruire și formare profesională.