Dreptul la opinie și participare al copiilor este fundamental

Respectarea dreptului la opinie și participare a copiilor, așa cum este reglementat în Convenția ONU privind drepturile copilului, este un drept fundamental și nu poate fi admisă intimidarea sub nici o formă a părinților, cadrelor didactice și a organizațiilor societății civile care susțin dreptul copiilor la participare.  De asemenea, considerăm important ca organizațiile care implică copiii în activități publice să desfășoare aceste activități în mod profesionist, etic și în baza unei politici interne de protecție a copilului

Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a luat cunoștință de declarațiile făcute în timpul audierii în Parlament a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului (în ședința plenară din 01.11.2018) privind participarea copiilor în acțiuni publice, și ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu opiniile conform cărora dreptul la participare al adolescenților trebuie restricționat, inclusiv prin stabilirea de pedepse aspre nu doar administrative, ci și penale pentru persoanele fizice și juridice. Declarațiile Avocatei poporului și ale deputaților, au fost formulate astfel încât discreditează dreptul copiilor la opinie și participare la acțiuni publice, fapt care pune în pericol realizarea plenară a drepturilor copilului și dezvoltarea unei generații de cetățeni activi.

În acest context, reamintim că Republica Moldova a ratificat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și și-a asumat să garanteze copilului dreptul de a-și exprima opiniile asupra oricărei probleme care îl privește.

Dreptul copilului de a fi ascultat și a se ține cont de opinia lui reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Convenției cu privire la drepturile copilului. Comitetul pentru Drepturile Copilului a identificat articolul 12 drept unul dintre cele patru principii generale ale Convenției, celelalte fiind dreptul la nediscriminare, dreptul la viață și dezvoltare și acordarea priorității interesului suprem al copilului, ceea ce accentuează faptul că prezentul articol nu stabilește doar un drept în sine, dar trebuie să fie luat în considerare la interpretarea și implementarea tuturor celorlalte drepturi.

Citește textul integral al opiniei aici.