Verbina lansează un suport didactic pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

În documentele de politici naționale și internaționale, educația incluzivă este declarată o prioritate educațională. Cu scopul de a susține implementarea acestora, asociația obștească Verbina, organizație membră a APSCF, a elaborat suportul didactic „Individualizarea procesului de învățare a citit-scrisului la copiii cucerințe educaționale speciale”.

Procesul familiarizării copiilor cu cititul se realizează într-o perioadă de timp relativ lungă. A citi nu înseamnă a te rezuma la simpla descifrare a unui text. A şti să citeşti înseamnă să înţelegi ceea ce citeşti. Simpla cunoaştere a literelor şi posibilitatea de a realiza cititul nu sunt suficiente pentru a folosi aceste abilități ca instrumente de cunoaştere. Însuşirea cititului și scrisului înseamnă cunoaşterea unor tehnici de lucru care să permită copilului să se orienteze în text, să înţeleagă mesajul acestuia.

Suportul didactic este realizat în concordanță cu prevederile Conceptului privind individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare și a ghidului metodologic Individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare, documente aprobate de MECC în 2017, și vine în ajutorul cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, părinților și altor specialiști implicați în procesul de învățare a cititului și a scrisului de către copii cu cerințe educaționale speciale.

Materialul a fost realizat de către Verbina cu sprijinul financiar al IM Swedish Development Partner, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea modelului de educație incluzivă pentru copiii cu dizabiltăți intelectuale severe”.
Suportul didactic „Individualizarea procesului de învățare a citit-scrisului la copiii cucerințe educaționale speciale” poate fi descărcat aici în format .pdf.