Concurs de selectare a unui expert național capabil să ofere expertiză calificată sistemului municipal de protecție a copilului

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) organizează un concurs de selectare a unui expert național în cadrul proiectului „Evaluarea eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiului Chișinău”, implementat de către APSCF în cooperare cu Primăria Municipiului Chișinău și în parteneriat cu UNICEF Moldova. Expertul identificat va trebui să ofere suport tehnic (expertiză) calificat Primăriei Municipiului Chișinău în identificarea celor mai stringente necesități și prospectarea de soluții pentru sistemul municipal de protecție a copilului.

OBIECTIVELE CONSULTANȚEI

  1. Expertizarea documentelor/ proceselor/ procedurilor din domeniul protecției copilului inițiate sau implementate în mun. Chișinău de către PMC sau Consiliul Municipal Chișinău și elaborarea de recomandări și note informative în scopul alinierii acestora la standardele internaționale și naționale;
  2. Ghidarea persoanelor responsabile/ decidenților din PMC în procesul de coordonare și cooperare cu exponenții societății civile din domeniul protecției copilului în scopul implicării acestora cât mai profunde în politicile locale de protecție a copilului;
  3. Asistarea persoanelor responsabile/ decidenților din PMC în procesul de informare pro-activă, sensibilizare și facilitare a procesului de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC, precum și de elaborare a foii de parcurs în domeniul protecției copilului în municipiul Chișinău;
  4. Oferirea unei imagini asupra situației actuale în domeniul protecției copilului în municipiul Chișinău.

Perioada de implementare a consultanței este August – Decembrie 2018, iar data limită de prezentare a ofertelor – 19.08.2018.

Descarcă termenii de referință ai consultanței AICI.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la office@aliantacf.md cu indicare la tematica mesajului ”Oferta Consultant Protecția Copilului la PMC”. Ofertele incomplete nu vor fi considerate pentru evaluare.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita concretizări sau de a respinge propunerile fără a da explicații ofertanților.