Atelier de consultare a Ghidului Indexului incluziunii cu reprezentanții SAP-urilor

La 26 iunie 2018, APSCF a desfășurat un atelier de consultare a Ghidului Indexului Incluziunii cu specialiștii serviciilor de asistență psihopedagogică (SAP), pentru a reflecta asupra structurii acestui material, a chestionarelor incluse în acesta și a oportunităților de aplicare a lor.

Indexul Incluziunii, material elaborat de Tony Booth și Mel Aiscow, este un ghid pentru dezvoltarea unui plan bazat pe o listă de indicatori care ajută la conturarea unei imagini complete a unui mediu incluziv. Anul acesta, APSCF și-a propus elaborarea unui ghid al Indexului și oferirea de suport în implementarea lui în instituțiile de învățământ de la noi din țară.

Atelierul a fost deschis de Carolina Buzdugan, Secretarul General APSCF, care a descris activitățile desfășurate de alianță în domeniul educației, relevând aspectele problematice și direcția în care lucrează secretariatul APSCF pentru asigurarea unei educații de calitate și incluzive.

Viorica Cojocaru, specialist educație incluzivă la CCF Moldova, consultant APSCF și membru al echipei autorilor care au elaborat Ghidul Indexului Incluziunii, a prezentat structura acestui material și a subliniat necesitatea adaptării acestuia la contextul Republicii Moldova. Atelierul a continuat cu prezentarea chestionarelor destinate facilitării evaluării gradului de incluziune a instituțiilor de învățământ și identificării aspectelor care trebuie îmbunătățite pentru asigurarea unui mediu de învățământ sigur și incluziv pentru copii. Chestionarele au fost elaborate de echipa autorilor în baza Indexului incluziunii și au fost concepute pentru diferite categorii – copiii, părinții și cadrele didactice.

Participanții la atelier au lucrat în două echipe, reflectând asupra structurii, formulării și utilității chestionarelor prezentate. Pe de o parte, participanții au completat chestionarele din perspectiva copiilor, părinților și a cadrelor didactice, sintetizând aceste trei puncte de vedere într-o singură viziune, pentru a prezenta o imagine de ansamblu a mediului școlar. Pe de altă parte, participanții au analizat oportunitățile de aplicare a chestionarelor, caracterizând instituțiile de învățământ prin prisma standardelor Ghidului și apreciind gradul de aplicabilitate al instrumentelor prezentate în cadrul atelierului, în vederea validării Ghidului Indexului Incluziunii.

În concluzie, Viorica Marț, consultant principal al Direcției învățământ general în cadrul Ministerului Culturii, Educației și Cercetării, a relatat aspectele privind planificarea și raportarea activității Serviciilor de Asistență Psihopedagogică (SAP), apreciind importanța elaborării Ghidului Indexului Incluziunii și utilitatea acestuia în activitatea cotidiană pe care o desfășoară specialiștii SAP-urilor pentru asigurarea procesului de îmbunătățire permanentă a instituției școlare și transformării acesteia într-un mediu care să răspundă necesităților tuturor copiilor.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All.