APSCF lansează concursul de nominalizări pentru acordarea Trofeului „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive

Începând cu anul acesta, APSCF va acorda Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive instituțiilor de învățământ care au avut o contribuție substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației incluzive. Pentru acordarea trofeului sunt evaluate:

  • Curaj și inovație în promovarea educației incluzive (spargere/eradicare de stereotipuri, promovarea schimbărilor, flexibilitate în dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă, adaptarea serviciilor la necesitățile reale ale elevilor etc.);
  • Accesibilitatea instituției din toate perspectivele (de exemplu: dacă sunt luate în considerație  necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în școală la etapa dată;
  • Leadership în implementarea educației incluzive (de exemplu: prin acordarea asistenței metodice și altor acțiuni ce conduc la schimbarea de atitudini și comportamente la nivelul instituției de învățământ în organizarea eficientă a procesului educațional incluziv);
  • Advocacy / pledoarie pentru educația incluzivă (de exemplu: în scopul prevenirii cazurilor de discriminare, monitorizării implementării politicilor educaționale la nivel local, care prevăd respectarea dreptului copilului la educație și participare în viața socială a comunității);
  • Cooperare și parteneriate cu părinți, comunitate, administrația publică locală, ONG-uri, etc. (de exemplu: prin organizarea acțiunilor comune cu actorii comunitari și intersectoriali, responsabili de asigurarea respectării drepturilor copilului la nivel local/ regional/ național);
  • Promovarea pro-activă a experiențelor proprii prin diseminarea bunelor practici în domeniul educație incluzive.

În acest context, APSCF invită administrația publică centrală, administrația publică locală, ONG-uri (membre și non-membre APSCF), instituții publice și private să facă nominalizări pentru acordarea Trofeului Alexandra Grajdian pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive. Procedura este simplă și constă în completarea unui formular simplu care poate fi completat direct aici sau descărcat de pe pagina de Resurse.

Etapa de nominalizări se va încheia pe 13 octombrie 2017. Ea va fi urmată de evaluarea candidaților nominalizați, și acordarea trofeului în cadrul unei ceremonii planificată a avea loc la începutul lunii noiembrie.

Trofeul a fost înregistrat în Armorialul General al Republicii Moldova, în baza deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr.42-V.01 din 26 septembrie 2017. Pentru detalii și informații suplimentare despre Trofeul Alexandra Grajdian pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive nu ezitați sa ne contactați la tel. 022 922 131 sau să ne scrieți la office@aliantacf.md.