Atelier de lucru privind Politica de Protecție a Copilului

În 21-22 iunie la Chișinău, APSCF a organizat, în parteneriat cu Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, un atelier de lucru privind Politica de Protecție a Copilului. La eveniment au participat reprezentanți ai 16 ONG-uri membre ale APSCF și studenți ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Evenimentul a avut drept scop împărtășirea bunelor practici și a dificultăților întâmpinate în protejarea a copiilor, conștientizarea importanței politicii și procedurilor clare privind protecția copilului atunci când sunt semnalate anumite suspiciuni privind un abuz, înțelegerea componentelor de bază ale politicii de protecție a copilului, și discutarea unui plan de acțiuni pentru elaborarea politicii  de protecție a copilului în toate organizațiile membre ale alianței.

Printre concluziile trase de participanții la atelier au fost cea de a continua cu eforturile de formare a membrilor APSCF în domeniul drepturilor copilului în general și protecției copilului în special, și cea de a dezvolta capacitățile organizațiilor membre de a monitoriza și raporta aplicarea cadrului normativ, în special a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale  violenței, neglijării, exploatării și traficului.

Politica de Protecție a Copilului este un cod de conduită pentru gestionarea interacțiunilor cu copiii a căror siguranță este pusă în pericol, și unul dintre obiectivele APSCF este ca toate organizațiile membre să dispună, până la sfârșitul anului 2018, un asemenea document elaborat în conformitate cu standardele internaționale. În acest fel, APSCF recunoaște și își asumă responsabilitățile față de copii, drepturile lor și, în special, dreptul de a fi protejat de orice formă de abuz. Textul integral al Politicii de Protecție a Copilului poate fi descărcat aici.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All.