APSCF militează pentru implementarea unui mecanism național de colectare și raportare a datelor cu privire la copiii vulnerabili

Pentru a îmbunătăți accesul copiilor și familiilor aflate în situații de risc la servicii de sprijin create în baza unor nevoi identificate corect și transparent, APSCF își va canaliza acțiunile de advocacy în 2017 spre a urgenta implementarea unui mecanism național de colectare și raportare a datelor cu privire la copiii vulnerabili.

În prezent, fiecare minister este responsabil de colectarea datelor cu privire la serviciile oferite de către autoritățile publice locale – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei publică un Raport Social Anual care conține informații privind copiii aflați în situație de risc, formele de protecție și serviciile oferite; Ministerul Sănătății colectează în principal date statistice privind instituțiile rezidențiale pentru copii de vârstă fragedă și copii cu dizabilități; Ministerul Educației colectează date statistice privind copiii din instituțiile rezidențiale din subordinea sa. Această metodologie afectează procesarea datelor la nivel național, conform Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, din cauza utilizării mai multor criterii de vârstă la colectare și raportare, a interpretării diferite date indicatorilor folosiți de către diverse instituții, neconcordanța datelor prezentate pe același criteriu de către instituții diferite, nivelul scăzut de pregătire a specialiștilor în colectarea datelor la nivel local și a interacțiunii scăzute la nivel de minister între autoritățile publice implicate în acest proces.

Cu toate eforturile Guvernului și implicarea donatorilor externi (UE, Banca Mondială, Agenția Cehă pentru Dezvoltare), insuficiența datelor privind situația copiilor și a impactului măsurilor de protecție luate rămâne una din carențele majore ale procesului de dezvoltare a politicilor sociale în Republica Moldova. Pe acest fundal, APSCF decide să își concentreze eforturile de advocacy pentru a atrage atenția asupra nevoii de date reale, care să reflecte nevoile curente ale familiilor și copiilor vulnerabili.

În acest context, APSCF a organizat în Decembrie 2016 workshop-ul pentru definitivarea strategiei de advocacy a alianței pentru următorul an. Sursa care a stat la baza definirii strategiei este Indexul de Protecție a Copilului. Participanții la workshop – grupul de lucru format din reprezentanți ai membrilor APSCF, secretariatul alianței și experți ChildPact și World Vision – au analizat rezultatele Index-ului în Republica Moldova și au stabilit tema în jurul căreia își vor focaliza eforturile: prioritizarea implementării unui mecanism național de colectare și raportare a datelor cu privire la copiii vulnerabili.

Moldova  – penultima poziție (din 9 țări monitorizate) la procesul de colectare a datelor

Nu susținem colectarea de date de dragul informației. În spatele cifrelor sunt ascunși copiii vulnerabili cu care suntem legați de misiunea noastră să îi ajutăm.”, a declarat Daniela Sîmboteanu, președintele Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii – CNPAC, membru APSCF. În momentul de față, datele sunt colectate de către autoritățile publice locale folosind indicatorii dați de fiecare minister și centralizate de către Biroul Național de Statistică. Din păcate, metodologia și diversitatea actorilor implicați în proces afectează calitatea datelor și îngreunează acțiunile de sprijin a copiilor invizibili în situații de risc.

Această strategie este și efectul unor lucruri pe care noi le-am realizat deja – Indexul de Protecție a Copilului, implementat în Moldova cu ajutorul APSCF, este un instrument regional de monitorizare și analiză a eforturilor Guvernului de a proteja copiii vulnerabili. Indexul ne arată că colectarea datelor referitoare la copiii aflați în situații de risc este o problemă regională, nu doar una a Moldovei.”, spune Mariana Ianachevici, președinte APSCF. Moldova se situează pe penultima poziție (din 9 țări monitorizate) atunci când se iau în calcul indicatorii referitori la procesul de colectare a datelor.

APSCF își propune stabilirea unor parteneriate cu autoritățile publice locale și naționale, întâlniri formale și informale cu reprezentanții actorilor implicați în procesul de colectare și raportare a datelor, sensibilizarea și informarea publicului larg cu privire la necesitățile statistice ale Moldovei și elaborarea și diseminarea unor materiale de prezentare și monitorizare pe acest subiect.

Workshop-ul a fost organizat în cadrul proiectului „Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova” finanțat de Global Campaign for Education prin intermediul Arab Campaign for Education for All, constând în promovarea unui dialog politic constructiv la nivel național  și sporirea responsabilității autorităților publice naționale față de cetățeni în vederea garantării accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate.

Mai multe despre Indexul de Protecție a Copilului

Indexul de Protecție a Copilului este un instrument de politici publice comparate, organizat și implementat de organizațiile societăţii civile, care măsoară, prin prisma unui set comun de indicatori, eficacitatea sistemului de protecție a copilului dintr-o anumită țară. Indexul utilizează ca fundament comun articole specifice legate de protecţia copilului din cadrul Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului și principii din cadrul abordării sistemice a protecției a copilului propusă de UNICEF.

Mai multe despre rezultatele Indexului de Protecție a Copilului pentru Republica Moldova, accesați acest link: http://www.childprotectionindex.org/country/moldova

Galeria fotografica a atelierului de lucru este disponibila mai jos:

Detaliile despre strategia de advocacy și argumentele reprezentanților organizațiilor membre APSCF sunt disponibile mai jos.