Media Training și Coaching pentru APSCF

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs pentru organizarea unui training interactiv care ar asigura înțelegerea, pas cu pas, a angajamentului asumat de mass-media și furnizarea unor recomandări practice de relaționare cu mass-media.  Consolidarea activității coaliției naționale prin instruirea corespunzătoare a secretariatului și a membrilor acesteia în materie de implicare a unui public mai mare în aspectele ce țin de advocacy, prioritar prin intermediul instrumentelor de comunicare, mass-media și evenimente.     

Obiectivele pe care le urmărim sunt:

1)  Organizarea și desfășurarea mai multor cursuri de o zi pe următoarele subiecte aferente activității mass-media:

 • Cum să organizezi un kit de presă
 • Cum să scrii un comunicat de presă
 • Cum să distribui un comunicat de presă
 • Cum să scrii un editorial
 • Cum să prezinți o istorie
 • Cum să utilizezi corect fotografiile
 • Cum să stabileşti relații cu jurnaliștii și societățile media – sfaturi practice în dependență de contextul local
 • Cum să mediatizezi un eveniment (atât înainte, cât și după desfășurarea acestuia)
 • Cum să te pregăteşti  pentru un interviu: TV, radio sau publicat
 • Cum să evaluezi gradul de acoperire în mass-media
 • Cum să elaborezi o  strategie mass-media în baza programului media și canalelor de difuzare

2)  Dezvoltarea unui set de instrumente care să conțină strategii privind implicarea mass-media în cadrul coalițiilor naționale.

3)  Elaborarea unui raport de instruire care să includă recomandări.

 Autoritate și responsabilitate:

Succesul realizării produselor și rezultatelor menționate mai sus ține de responsabilitatea consultantului. Acesta urmează să gestioneze activităţile logistice necesare pentru colectarea și revizuirea informației necesare, organizarea interviurilor etc. și elaboreze obiectivele în perioada de timp stabilită. Raportul privind instruirea (1-2 pagini) va fi scris în limba engleză.

Persoanele implicate în proiect se angajează să:

 • furnizeze termeni de referință clari
 • prezinte consultantul (consultanții) părţilor interesate relevante din ţară și din afara ţării
 • furnizeze la solicitare informații cu privire la documentele existente
 • ofere îndrumare și să intervină cu clarificări etc.
 • revizuiască proiectele obiectivelor preconizate și să sugereze schimbările necesare
 • aprobe versiunile finale ale obiectivelor și să efectueze plățile corespunzătoare

Cerințe faţă de consultanți:

Consultanții vor fi selectaţi în baza următoarelor criterii:

– Experienţă de cel puțin 2 ani în domeniul comunicaţiilor şi mass-media

– Diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia în unul din următoarele domenii (comunicații, jurnalism, ştiințe politice, dezvoltare, drepturile omului etc.).

– Cunoștințele în domeniul protecției copilului și / sau a drepturilor omului constituie un avantaj

– Abilitatea de a transpune cunoștințele de specialitate într-un limbaj ce poate fi înțeles de către publicul nespecialist și mass-media.

– Gândire inovativă și creativă pentru a stabili legături în domeniul comunicațiilor și mass-media

– Flexibilitate faţă de produsul cercetării: s-ar putea să fie necesare mai multe proiecte înainte livrarea finală a produsului.