Expertul internaţional în incluziune – Tony Booth susţine în premieră un atelier de formare în Republica Moldova

Chişinău, 19 noiembrie 2015  – Tony Booth, autorul Indexului Incluziunii din Marea Britanie îşi împărtăşeşte experinţa de implementare a practicilor globale de incluziune în cadrul unui atelier interactiv organizat pe parcursul a 4 zile de către APSCF şi CCF Moldova.

Atelierul îşi propune familiarizarea societăţii civile şi reprezentanților autorităţilor publice centrale și locale, a instituțiilor educaționale cu a treia ediție a Indexului pentru Incluziune care însumă experiențe de aplicare a acestuia timp de 10 ani în Marea Britanie și în alte peste 40 de țări.

În cadrul atelierului, cei 25 de participanţi sunt implicaţi în activităţi interactive menite să încurajeaze personalul, copiii și tinerii, familiile și comunitățile să muncească împreună pentru a revizui toate aspectele culturii, politicilor și practicilor din școlile lor.

Având o experiență extinsă în aplicarea şi promovarea  valorilor incluzive, profesorul Booth spune că:  „Țara voastră se confruntă cu aceleaşi provocări în promovarea incluziunii ca şi Marea Britanie, dar, desigur, accentele sunt diferite.  De exemplu, ştiu că aici abia de câţiva ani s-a început  includerea copiilor cu Cerinţe Educaţionale Speciale în şcolile comunitare, în ţara mea oamenii au uitat demult ce înseamnă sintagma copii  instituţionalizaţi.

Formatorul consideră, de asemenea, că nu se va reuşi obţinerea unor rezultate reale în  incluziunea educaţională  până  în momentul când incluziunea în sine nu va fi percepută ca fiind ceva mult mai amplu: „Pentru că un copil cu dizabilităţi nu este o dizabilitate, el este un copil cu drepturi. E adevărat că are anumite limite fizice sau intelectuale, dar este un copil cu necesităţi şi cu cât societatea se va concentra asupra necesităţilor TUTUROR  persoanelor, cu atât va creşte gradul de acceptare a copiilor şi adulților cu CES  de către comunităţile în care aceştia trăiesc.

Anume acest lucru încerc să îl tranmsit şi în cărţile pe care le lansez. Îndemnul meu către societatea civilă şi autorităţi este să creăm legi, instiuţii şi sisteme care să încurajeze educaţia TUTUROR oamenilor indiferent de religie, cultură, culoare a pielii sau probleme de sănătate”, conchide domnul Booth.

Versiunea în limba română a Indexului pentru Incluziune care va cuprinde şi câteva aspecte legate de evoluţia procesului incluziv în Republica Molodova este reprodusă în cadrul proiectului Dinamizarea procesului de Educație  Incluzivă  în Moldova, implementat de către CCF Moldova și APSCF și finanțat de Fondul Societății Civile pentru Educație și Campania Globală pentru Educație.