Directoarea Casei-internat din Orhei a fost demisă

Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă organizată de către MMPSF au fost făcute publice concluziile finale în urma controlului inopinat realizat la Casa-internat din Orhei.

Potrivit comunicatului de presă al MMPSF, ministrul Mircea Buga a adus la cunoştinţă că în baza unui ordin semnat cu data de 7 septembrie curent, directorul „Casei-internat pentru copii cu dezabilităţi mintale (băieţi) or. Orhei”, Lidia Popa este concediată din funcţie.

Ministrul Mircea Buga a anunțat că va întreprinde și alte măsuri, printre care se numără verificări asupra tuturor angajaților din căminul de la Orhei. Copiii de acolo vor fi supuși unui control medical riguros, precum și unor evaluări psihologice.

La baza acestei decizii au stat mai multe încălcări ce ţin de lipsa de colaborare între instituție și organele de resort, prin neraportarea cazurilor de leziuni corporale la beneficiari; încălcări legate de procesul de achiziții publice; asigurarea insuficientă cu personal medical; raporturi de muncă, etc. Toate acestea indică despre managementul administrativ defectuos, argumentat şi prin insuficiența personalului medical calificat (casa-internat are 4,5 state (salarii) de medici, dintre care de-facto sunt ocupate doar 0,75 state; un medic-pediatru (pensionar) este angajat doar pe 0,5 salariu de funcție; în instituție nu este angajat nici un medic-neurolog și nici un medic-terapeut (profilul de bază și esențial al beneficiarilor cazați în această instituție).

În comunicat mai este menționat că posibilele cazuri de maltratare, violenţă fizică şi verbală, care reies din afirmaţiile unor foşti angajaţi ai instituţiei vizate, precum şi beneficiarii acesteia, sunt documentate de imaginile video apărute în mass-media, care inclusive servesc drept temei incontestabil ce vine în susţinerea deciziei MMPSF de a o demite pe doamna Lidia Popa.

Concluziile finale dictează stringenţa întreprinderii paşilor concreţi pentru implementarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a persoanelor cu dezabilități mintale, inclusiv prin dezinstituționalizare și promovarea serviciilor de îngrijiri parentale comunitare.

Pe 03 septembrie curent, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Familiei și Copilului (APSCF), Alianța ONG-urilor din Domeniul Persoanelor cu Dizabilități (AOPD) și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au lansat un apel către factorii decidenți pentru a lua măsuri urgente la Casa-internat pentru copii cu dizabilităţi mintale (băieţi) din or. Orhei.