În Republica Moldova va fi creată Agenția Națională de Asistență Socială. Care va fi rolul noii structuri

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) și-a trasat principalele obiective pentru anul 2015. Printre acestea se numără și crearea Agenției Naționale de Asistență Socială care va avea rolul să evalueze calitatea muncii asistenților sociali.

De asemenea, în atribuțiile Agenției va intra și gestionarea activităților a 16 instituții din subordinea MMPSF, inclusiv a internatelor psiho-neurologice, a caselor de tip internat pentru copii, a centrelor sociale și a centrelor de reabilitare pentru persoane vârstnice.