La Chișinău a fost prezentat „Indexul de Protecție a Copilului”

AO ”Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF), prin intermediul ChildPact, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) România și cu asistența UNICEF Moldova a prezentat rezultatele proiectului „Testarea Indexului de Protecție a Copilului”, instrument de măsurare a reformelor din domeniul protecției copilului din Republica Moldova.

Indexul include 626 de indicatori și combină cerințele a 13 articole relevante pentru protecția copilului din Convenția ONU privind Drepturile Copilului (CDC) și componentele de bază ale sistemelor de protecție a copilului (cadrul legal, servicii/ mecanisme, capacități, răspundere/ responsabilitate, coordonare și cooperare).

Experții care au participat la elaborarea IPC au explicat că este un instrument util, care ajută la  identificarea nevoilor din sistemul de protecție a copilului și reprezintă o bază de advocacy foarte puternică, cu date concrete.

Rezultatele preliminare ale Indexului (bazate pe evaluarea a 5 țări pilot: Bulgaria, Georgia, Moldova, România si Serbia), plasează Moldova pe poziția a 4-a, la distanță foarte mică față de ultima poziție (Georgia). De exemplu, la componenta servicii prietenoase copiilor – Moldova a înregistrat cel mai mic scor din cele 5 țări care au participat până acum.

Potrivit lui Andy Guth, Index Data Manager, World Vision România, IPC s-a născut  din dorința de a cunoaște mai bine nivelul de dezvoltare a țărilor din regiune în ceea ce privește sistemele de protecție a copilului, de a compara performanțele țărilor participante, de a identifica mai bine prioritățile strategice de dezvoltare, de a facilita dialogul politic și schimbul de experiență la nivel regional.

„În cazul Republicii Moldova, Indexul relevă importanța continuării eforturilor de a alinia cadrul legal cu cerințele CDC, de a intensifica procesul de dezinstituționalizare și de dezvoltare/ implementare a alternativelor de tip familial, de a întări sistemele de prevenire și sprijin pentru copiii și familiile aflate în situații de risc,  de a investi în dezvoltarea capacităților necesare asigurării acestor servicii (umane, financiare, infrastructura și echipamente)  și de a asigura o mai bună coordonare între principalele sectoare interesate (protecție socială, sănătate, educație, justiție)”, a afirmat Andy Guth, în cadrul evenimentului.

Indexul reflectă funcționalitatea sistemului de protecție a copilului în conformitate cu CDC până la sfârșitul anului 2013. Pe anumite capitole, colectarea datelor a fost una extrem de dificilă, din lipsa de informații relevante, a menționat președintele APSCF, Stela Vasluian.  „S-ar putea ca la un nou exercițiu de realizare a Indexului de Protecție a Coplului, situația să fie mult mai bună, având în vedere eforturile colosale depuse în ultimii ani în domeniul protecției drepturilor copilului și a dezvoltării serviciilor sociale adresate diferitor categorii de copii”, a conchis Stela Vasluian.

Mariana Ianachevici, director executiv AO „AVE Copiii” a menționat într-un interviu anterior, că scopul IPC este să măsoare angajamentul statului cu privire la protecția copilului prin prisma politicilor și cadrului legal, a furnizării de servicii, capacității, responsabilității și coordonării.

„IPC este un bun fundament de pledoarie pentru că reflectă imaginea regională și națională de progres a guvernelor față de reforma din domeniul protecției copilului; identifică nevoile și lacunele din sistemele de protecție a copilului; permite comparații trans-regionale în scopuri de pledoarie și finanțare; identifică nevoile suplimentare de culegere de date; aduce împreună actori din sectoare diverse și oferă o bază pentru cooperarea regională între guverne, donatori și societatea civilă”, a declarat Mariana Ianachevici.

Proiectul „Testarea Indexului de Protecție a Copilului” este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al României prin Programul Român de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAid) și implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)-Biroul Regional pentru Europa și Asia Centrală.

Versiunea engleză a Indexului de Protecție a Copilului o puteți găsi aici.