Adunarea Generală APSCF, 16 iunie 2015

AO ”Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF) – important actor în promovarea politicilor în domeniul protecției sociale a copilului și familiei din Moldova, cu suportul UNICEF Moldova și-a desfășurat tradiționala Adunare Generală anuală. Evenimentul a avut loc la data de 16 iunie 2015, în incinta Centrului European de Training  „FIDES”.

Printre oaspeții de onoare, la eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, UNICEF Moldova și reprezentanții FONPC România și World Vision România.

Agenda Adunării Generale, pe cât de plină, pe atât de interesantă, a cuprins subiecte legate de activitatea cotidiană a APSCF și, deci, prezentarea a trei documente de ordine internă elaborate de Consiliul de Coordonare, prezentarea următorilor pași care urmează a fi făcuți în cadrul proiectelor implementate de APSCF dar și lansarea rezultatelor proiectului „Testarea Indexului de Protecție a Copilului”.

Indexul de Protecție a Copilului este un instrument de măsurare a reformelor din domeniul protecției copilului din Republica Moldova și include 626 de indicatori și combină cerințele a 13 articole relevante pentru protecția copilului din Convenția pentru Drepturile Copilului (CDC) cu componentele de bază ale sistemelor de protecție a copilului (cadrul legal, servicii/ mecanisme, capacități, răspundere/ responsabilitate, coordonare și cooperare).

Experții care au lucrat la elaborarea IPC au explicat că acesta este un instrument util care ajută la identificarea nevoilor din sistemul de protecție a copilului și reprezintă o bază de advocacy foarte puternică, cu date concrete.

Rezultatele preliminare ale indexului (bazate pe evaluarea a 5 țări pilot: Bulgaria, Georgia, Moldova, România si Serbia), plasează Moldova pe poziția a 4-a, la o distanță foarte mică față de ultima poziție (Georgia). De exemplu, la componenta servicii prietenoase copiilor – Moldova a înregistrat cel mai mic scor din cele 5 țări care au participat până acum.

„În cazul Moldovei, indexul relevă importanța continuării eforturilor de a alinia cadrul legal cu cerintele CDC, de a intensifica procesul de dezinstituționalizare si de dezvoltare/ implementare a alternativelor de tip familial, de a întări sistemele de prevenire și sprijin pentru copiii si familiile aflate în situații de risc,  de a investi în dezvoltarea capacităților necesare asigurării acestor servicii (umane, financiare, infrastructura și echipamente)  și de a asigura o mai bună coordonare între principalele sectoare interesate (protecție socială, sănătate, educație, justiție)”, a afirmat Andy Guth, World Vision’s Data Collection Manager.

Pilotarea Indexului de Protecție a Copilului în Republica Moldova este finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al României prin programul de Dezvoltare pentru Cooperare (RoAid) și implementat cu suportul Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) – Biroul regional pentru Europa și Asia Centrală

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), constituită la 5 martie 2002, este un for de ONG-uri naţionale şi locale care plasează interesul superior al copilului şi familiei pe prim plan al acţiunilor sale. În 2015 APSCF are în componenţa sa 89 de ONG-uri locale şi naţionale în domeniu.