Societatea civilă, implicată în elaborarea Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Protecție a Copilului 2014-2020

Pe parcursul a trei zile, 6-8 mai curent, specialiştii din cadrul ministerelor ce au atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, experţii organizaţiilor internaţionale şi nonguvernamentale, precum şi reprezentanţii autorităţilor publice locale vor elabora „Planul de Acțiuni cu privire la implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020”.

Realizarea Planului de Acțiuni va oferi tuturor copiilor bunăstare şi siguranţă, prin stabilirea următoarelor obiective: asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor în mediu familial, prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creşterea şi educarea copiilor, precum şi concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase a copilului perioada 2015-2020.

„Ne dorim cu toţii să avem un Plan de Acţiuni realistic, bazat pe necesităţile copiilor şi familiilor din Republica Moldova, care să asigure fiecărui copil dreptul şi bucuria de a creşte acasă, într-un mediu lipsit de violenţă, neglijare şi exploatare. Ei sunt ziua de mâine, deci să creștem un viitor sănătos în Republica Moldova” a declarat ministru Glavan.

Organizatorii au menționat că procesul de elaborare a Planului de Acțiuni cu privire la implementarea Strategiei pentru protecţia copilului se va desfăşoară într-o manieră participativă, iar conjugarea experienţei şi cunoştinţelor tuturor partenerilor care activează în domeniul respectării drepturilor copilului este necesară pentru facilitarea realizării acţiunilor planificate.

Planul de Acţiuni, elaborat în rezultatul acestui atelier de lucru, va servi drept instrument de bază pentru autorităţile publice centrale şi locale în asigurarea protecţiei, bunăstării şi respectării drepturilor tuturor copiilor, în crearea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor aflaţi în situaţie de risc, care să răspundă necesităţilor copiilor şi familiilor lor. Totodată, documentul va contribui la consolidarea rolului şi capacităţii familiei de a creşte şi educa copiii într-un mediu afectuos şi protector.

„Asigurarea unui proces participativ de elaborare a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Protecție a Copilului 2014-2020 este crucială din perspectiva reprezentării intereselor beneficiarilor finali ai acestui document, care sunt nimeni altcineva decât copiii. Prezența la acest atelier de lucru, atât a reprezentanțior diverselor ministere, cât și a practicienilor din sectorul public și cel privat, oferă posibilitatea unei abordări multidimensionale a problemelor pentru a identifica cele mai potrivite soluții pentru copii. În acest sens, mai mulți membri ai APSCF cu experiență în domeniile de interes pentru cele două obiective generale puse în discuție în acest atelier, vor putea contribui semnificativ la definitivarea măsurilor și acțiunilor concrete care urmează a fi puse în aplicare, până în 2020, pentru a oferi o lume mai bună pentru fiecare copil”, a opinat președintaAPSCF, Stela Vasluian.

Implicarea şi contribuţia societăţii civile în procesul de elaborare a Planului de Acțiuni cu privire la implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 este foarte importantă şi asigură conjugarea experienţei şi cunoştinţelor tuturor partenerilor care activează în domeniul respectării drepturilor copilului, ceea ce va facilita realizarea ulterioară a acţiunilor planificate, spre beneficiul copiilor.