Indemnizațiile unice la naşterea copilului vor fi majorate

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) a elaborat un proiect de lege privind prestațiile sociale pentru copii. Pentru implementarea proiectului de lege vor fi necesare suplimentar mijloace financiare din bugetul de stat în sumă de  48 milioane 787 mii lei.

Proiectul de lege stabileşte prestaţiile sociale pentru copii, în scopul asigurării unui suport financiar minim din partea statului la naşterea copilului, pentru copiii adoptaţi, celor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv în vederea continuării studiilor.

Astfel, proiectul de lege prevede că mărimea indemnizaţiei unice la naşterea copilului va constitui 5500 de lei. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătăţii dinamica numărului de copii născuţi vii în anii 2009-2014 este negativă: 2009 – 40 801 copii; 2014 – 38 624 copii.

De asemenea, actul normativ stabilește atât copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, cât şi copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească indemnizaţii, şi anume: indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului aflat sub tutelă/curatelă, precum şi indemnizaţia pentru continuarea studiilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior. Astfel, grupul de beneficiari fiind racordat la prevederile Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Dispoziţia privind stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească se emite de către autoritatea tutelară teritorială.

Copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească – care la momentul actual nu beneficiază de nici un suport din partea statului, perioadă care poate dura ani – vor beneficia de suportul necesar din momentul separării de părinţi.

Conform datelor Direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei în anul 2013 au beneficiat de indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului aflat sub tutelă/curatelă 2936 copii, iar în anul 2014 – 2940 copii. Totodată, numărul copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească în anul 2014 a constituit 1140.

Pentru plata, începînd cu 1 iulie 2015, a indemnizaţiilor pentru continuarea studiilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească vor fi necesare surse financiare suplimentare în sumă de 1821 mii lei,  reieşind din numărul de 189 potenţiali beneficiari.

În ce priveşte indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani, stabilită persoanei neasigurate, precum și pentru indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului adoptat, MMPSF menţionează că nu vor fi necesare mijloace financiare suplimentare pentru acoperirea acestora.