Conferința națională în domeniul sănătății adolescenților

Asociația ”Sănătate pentru Tineri” și Centrul Național de Resurse în Serviciile de Sănătate Prietenoase Tinerilor ”Neovita”,  în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițeanu” cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, vă invită să luaţi parte la prima Conferința națională în sănătatea adolescenților (cu participare internațională) din Republica Moldova, care se va desfășura în data de 4-5 decembrie 2014 în Chișinău.

Obiectivele conferinței:

 • transfer de cunoştinţe şi experienţe cu privire la abordarea sistemică a sănătății și dezvoltării adolescenților;
 • prezentarea bunelor practici în asigurarea durabilității serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor;
 • promovarea serviciilor existente în dezvoltarea și sănătatea adolescenților, în mod special a celor aflați în stare de vulnerabilitate;
 • sporirea participării tinerilor în promovarea sănătății.

Programul conferinței este divizat pentru 2 zile de lucru și conține sesiuni plenare, mese rotunde tematice și ateliere/seminare tematice pe diferite aspecte ale dezvoltării și sănătății adolescenților.

 Temele abordate în cadrul conferinței:

 1. Organizarea și funcționarea durabilă a SSPT.
 2. Rolul voluntariatului. Participarea tinerilor în promovarea sănătății.
 3. Creerul adolescenților.
 4. Sexualitatea adolescenților și educația sexuală.
 5. Adicțiile la adolescenți.
 6. Violența și suicidul la adolescenți.
 7. Adolescenții în stare de vulnerabilitate și de risc.
 8. Comunicarea cu adolescenții.
 9. Bolile cronice și starile tranzitorii la adolescenți. Dereglări de nutriție.
 10. Comportamentele de sănătate printre adoelscenți (în baza studiilor comportamentale recente).

La conferinţă sunt invitaţi să participe profesionişti din cadrul serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, a mediului academic, reprezentanții organizațiilor și instituțiilor care activează în domeniu promovării și asistenței sănătății și dezvoltării adolescenților (instituții de învățământ, oficii de probațiune, serviciile de asistență sociale, ONG-le din domeniu etc.)

Conferința va avea loc în incinta Institutului Muncii (or. Chișinău, str. Zimbrului10)

Limbi de lucru: Română,  Rusă,  cu traducere Engleză.

Doritorii de a participa la conferinţa sunt rugaţi să completeze formularul de aplicare şi să-l expedieze la numărul de fax: 022 40 66 32 sau la adresa de email info@neovita.md

Formularul de aplicare poate fi accesat pe pagina web www.sspt.mdwww.neovita.md  sau la numărul de telefon 022 40 66 32.

Data limită de expediere a formularului completat este 3 noiembrie  2014.

Înregistrarea pentru conferinţă este deschisă, iar participarea în cadrul acesteia este gratuită.

Persoane de contact: Natalia Gandrabur, Tatiana Soltan CSPT Neovita ( telefon: 022 40 66 32, 022 46 37 28, email: info@neovita.md)