SERVICIILE DE ASISTENȚĂ PARENTALĂ PROFESIONISTĂ ȘI CASA DE COPII DE TIP FAMILIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA: situația actuală și corelarea cuantumurilor prestațiilor acordate acestor servicii

Acest raport este realizat de către Centrul Analitic Independent EXPERT – GRUP cu sprijinul UNICEF, în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru politici de rezultat bazate pe analiză: UNICEF, Parlamentul R.Moldova și Expert – Grup”.

În acest raport sunt analizate serviciile alternative de tip familial asistență parentală profesionistă (APP) și casă de tip familial  (CCTF). Scopul principal al acestui raport este de a analiza cheltuielile publice pentru serviciile APP și CCTF, precum și modalitatea de corelare a cuantumurilor prestațiilor acordate acestor servicii.

Raportul poate fi descărcat aici.