Promovarea educației de calitate pentru toți: INSTRUIRE pentru ONG-urile membre ale APSCF

APSCF este o reţea naţională de 116 ONG-uri locale și naționale, fondată în 2002 în scopul promovării de politici publice în domeniul protecţiei copilului şi familiei. Profilul ONG-urilor membre este foarte diferit, însă, și astăzi, la 12 ani de activitate, un număr considerabil dintre acestea se autodefinesc ca și prestatori de servicii sociale pentru copii și familii în situații deosebit de dificile. Anume prestatorii de servicii sociale au fost printre primii în lansarea și promovarea conceptului de incluziune educațională a tuturor copiilor, inclusiv copiilor cu dizabilități, copiilor din comunitățile rome, copiilor săraci și defavorizați social, etc.

Astăzi incluziunea educațională nu mai este o noutate, având la bază un cadru normativ (Programul de dezvoltare a educației incluzive în RM pentru anii 2011-2020, HG Nr. 523 din 11/07/2011) și un vast și impresionant bagaj de practici pozitive. Cu toate acestea, văzută dintr-o perspectivă națională, educația incluzivă încă este un concept puțin răspândit la scară națională. În acest sens, APSCF poate avea un rol important, având în vedere numărul ONG-urilor membre, poziționării lor geografice în diferite zone ale țării, implicării în prestarea de servicii sociale, dar și de educație incluzivă.

Anume pentru aceasta, începând cu luna aprilie a.c. APSCF implementează cu susținerea Global Campaign for Education, Proiectul „Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova”, scopul căruia este creșterea rolului societății civile din Republica Moldova în procesul de susținere a politicilor și practicilor de Educație Incluzivă în concordanță cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Unul dintre componentele acestui Proiect este cel de instruire a ONG-urilor membre în vederea promovării educației incluzive și monitorizării angajamentelor statului cu referire la implementarea politicilor de educație incluzivă.

Principalele caracteristici ale programului de instruire
Programul de instruire de promovare a educației calitative de bază pentru toți copiii, tinerii și adulții, se adresează ONG-lor membre ale APSCF.
Acesta este compus dintr-o serie de ateliere care vor fi organizate în perioada 27-31 octombrie 2014  la Chișinău, după cum urmează.

  • 27 – 28 octombrie – pentru ONG-uri din Regiunea Nord: or. Bălţi, raioanele Briceni, Drochia, Edineț, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Râșcani, Sângerei, Soroca;
  • 28 – 29 octombrie – pentru ONG-uri din Regiunea Centru – mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Teleneşti, Ungheni;
  • 29 – 30 octombrie – pentru ONG-uri din Regiunea Sud – raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia;
  • 30 – 31 octombrie – pentru participanți vorbitori de limbă rusă.

Criterii de eligibilitate
Participant  poate fi orice organizație membră a APSCF,

– care pe parcursul ultimului an a desfășurat activități sau implementat proiecte în domeniul Educației Incluzive sau,

– care în anul 2012 a beneficiat de instruire în cadrul Proiectului „Participarea activă şi responsabilă a ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului în elaborarea politicilor publice” finanțat de UNICEF Moldova.

În cazul selectării, ONG-ul participant va delega 1, sau dacă numărul angajaților depășește cifra 10 – și 2 specialiști în domeniul asistenței sociale, psihologiei, pedagogiei, drept etc.
Participantul se obligă să frecventeze întregul program de instruire și după finalizarea acestuia să disemineze în interiorul organizației toată informația primită.

Condiții de aplicare
ONG-urile care întrunesc criteriile de eligibilitate și vor să beneficieze de acces gratuit la instruire, vor prezenta o scrisoare de motivare (1 pagină), CV-ul organizației și CV-ul participantului delegat.

Dosarele vor fi depuse până la data de 30.09.2014, ora 17:00, în format electronic la adresa de e-mail: office@aliantacf.md.
Persoana de contact – Natalia Sicinschi, Secretar APSCF.