Angajarea unui Formator/Expert în domeniul abordării integrate a problemelor de gen

Asociația Obștească Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează în cadrul Proiectului “Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru în Republica Moldova”  implementat de către UN Women cu asistența financiară a Uniunii Europene și PNUD, în cadrul Programului PNUD “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, un Formator/Expert în domeniul abordării integrate a problemelor de gen.

Mai multe detalii și TERMENII DE REFERINȚĂ pentru aplicare pot fi găsiți aici:  http://avecopiii.md/angajam-formator/