AO „AVE Copiii” – partenerul UN Women Moldova în implementarea programului de instruire privind integrarea perspectivei de gen în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova

Egalitatea între femei și bărbați înseamnă vizibilitatea, autonomia, responsabilitatea și participarea egală a femeilor și bărbaților în toate sferele vieții publice și private.

În scopul consolidării capacităților partenerilor locali din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova pentru implementarea acțiunilor și proiectelor sociale sensibile din perspectiva de gen, a fost lansată inițiativa de implementare a unui program de instruire în acest domeniu, dedicat atît exponenților societății civile, cît și angajaților din sfera socială a administrației publice locale.

Programul este dezvoltat de UN Women Moldova și implementat cu suportul logistic al Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”.

AO”AVE Copiii” este o specializată în oferirea de servicii sociale pentru cele mai vulnerabile categorii de populație – copii, în special copii victime ale abuzurilor și neglijării, copii orfani, copii victime ale traficului, copii refugiați și solicitanți de azil, etc. În virtutea activităților sale, Asociația este prezentă în teren, practic în toate raioanele țării, inclusiv în regiunea din stânga Nistrului, și lucrează direct cu reprezentanți au autorităților tutelare, servicii sociale, asistenți sociali, etc. De menționat că aceste profesii sunt în mare parte dominate de prezența femeilor.

Participanții la program vor beneficia de instruire în cadrul unui atelier formativ și de două vizite de documentare la Organizația ”Clubul Politic al Femeilor 50/50” din or. Chișinău și la ”Rezonans” din or. Bender.

Proiectul va derula în perioada 01 octombrie – 30 noiembrie 2014.

Agenda detaliată a evenimentelor, dar și informații relevante vor fi publicate pe www.avecopiii.md și www.aliantacf.md.