„Săptămâna Globală pentru Acțiune” în Republica Moldova

COMUNICAT DE PRESĂ

Pentru prima dată în Republica Moldova este organizată „Săptămâna Globală pentru Acțiune”.

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), CCF Moldova, Centrul „Speranța” în parteneriat cu Ministerul Educației, organizează Săptămâna Globală pentru Acțiune, care se desfășoară  simultan în aproximativ 100 de țări în perioada 4-10 mai. La noi în țară va dura până pe 24 mai 2014, cu un șir de activităţi.

Scopul acțiunii este de a sensibiliza și informa societatea cu privire la dreptul copiilor cu dizabilități la educație într-un mediu incluziv, prin desfășurarea campaniei  ”Drepturi egale = Oportunități egale. Educație pentru toți”.

Necesitatea organizării campaniei la nivel internațional este condiționată de numărul mare de persoane cu dizabilități care necesită suport în exersarea dreptului la educație. „La nivel mondial sunt aproximativ 1 miliard de persoane care au o dizabilitate. Acestea se confruntă cu bariere multiple în procesul de participare în calitate de cetățean cu drepturi egale în societate. În mod particular, dreptul acestora la educație deseori nu este realizat. Acest lucru condiționează limitări în exersarea altor drepturi și creează obstacole enorme în realizarea potențialului lor și participarea eficientă în comunitatea lor”, a prezentat Lucia Gavriliță, director Centrul „Speranța”.

În cadrul conferinței de presă, reprezentanți ai APSCF și Ministerului Educației și-au expus concepțiile referitor la procesul de Educație Incluzivă.

Dna.Valentina Chicu, reprezentantul Ministerului Educației a specificat:”Conceptul de educație incluzivă este complex și la diferite etape de implementare are dominante specifice. Educația incluzivă în Republica Moldova azi înseamnă abilitarea fiecărui copil cu competențe necesare pentru valorificarea propriului potențial în diferite contexte sociale. De aceea accentul urmează a fi deplasat pe procesul de predare – învățare – evaluare. Iar printre indicatorii de măsurare a calității respectivului proces o importanță deosebită o au performanța personală și starea de bine a fiecărui copil. Urmează să ne unim eforturile pentru a reuși să facem următorul pas”.

La conferință a fost prezentat sumarul raportului elaborat în cadrul Campaniei Globale pentru Educație ”Drepturi egale = Oportunități egale. Educație pentru toți” și rezultatele sondajului de opinie lansat pe Facebook, privind educația incluzivă a copiilor cu dizabilități realizat în perioada 15 aprilie – 3 mai.

Rezultatele inițiale ale  sondajului arată că 35 % de respondenţi consideră că elevii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) trebuie să înveţe în şcoli speciale, chiar dacă 32% cred că în acest caz copiii trebuie să rămână în familie. Îmbucurător este faptul că 65% sunt de părere că toţi copiii cu CES trebuie să se bucure de familie şi de acces la şcoala generală din comunitate. Totodată, părerile referitor la faptul cât de pregătită este şcoala pentru integrarea copiilor cu dizabilităţi, sunt împărţite -40% cred că școala e pregătită, pe când 45% – sunt de părere că şcoala nu e pregătită. 75% de respondenţi cunosc cazuri de succes de incluziune a copiilor cu CES în şcoli.

În opinia respondenților, cele mai importante calităţi pe care trebuie să le posede profesorii pentru a asigura incluziunea, sunt: înţelegerea nevoilor copiilor, abordarea individuală a copiilor cu CES, toleranţa şi profesionalismul. În cazul copiilor, cele mai importante calităţi, în ordine descrescătoare, sunt: să fie prietenoşi, să ofere ajutor, în caz de necesitate, să fie toleranţi.

”Societatea civilă are un rol esenţial de a contribui la elaborarea politicilor în domeniu, dar şi în procesul de monitorizare a implementări acestora. Timp de 1 an, reprezentanții ai peste 45 de ONG-uri locale vor fi instruite în domeniul de politici, bugete publice, monitorizare şi advocacy.  Vom realiza o analiză a implementării programului de Educaţie Incluzivă în primii 3 ani (2011-2020), vom organiza o campanie de sensibilizare şi vom promova dialogul naţional, regional şi chiar global cu colegi din alte ţări, unde se desfăşoară acţiuni similare”, a conchis LilianaRotaru, director CCF Moldova.

Agenda Săptămânii Globale pentru Acțiune cuprinde mai multe activități:

  • evenimentul social ”Drepturi egale = Oportunități egale. Educație pentru toți”, ce va fi organizat în data de 7 mai, în Gradina Publică „Ştefan cel Mare”, la care sunt invitaţi elevi,  profesori , activişti ai drepturilor omului şi toţi cei care susţin procesul incluziunii educaţionale ale copiilor cu dizabilităţi;
  • vizite cu scopul de schimb de experiență în școlile cu practici incluzive, în perioada 13-24 mai
  • training-uri pentru educatori, învăţători şi profesori ai instituţiilor de învăţământ;
  • înmânarea seturilor cu literatură și materiale de specialitate Serviciilor de Asistență Psihopedagogică și cadrelor didactice.

Săptămâna Globală pentru Acțiune se desfășoară drept parte a proiectului  „Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în Republica Moldova”,  implementat în perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015 de către APSCF, cu suportul Campaniei Globale pentru Educație și „Săptămâna Globală de Acțiune în Moldova”, implementat de Centrul „Speranța” cu suportul financiar al Fundației pentru Copii Pestalozzi.

Persoana de contact:
Tatiana Codreanu
Coordonator Comunicare și  Fundraising, CCF Moldova
Tel. 069519729