„Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili”

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 3-4 aprilie, la Chișinău, în Republica Moldova s-a desfășurat un transfer de know-how, o activitate menită să susțină cooperare și schimbul de bune practici între specialiști în incluziune socială din România și Republica Moldova.

La întâlnire au participat membri ai echipei Fundației COTE, din Iași, România și echipa Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie din Chișinău, Republica Moldova. Tema centrală a discuțiilor a fost importanța implicării tinerilor în viața comunității. În acest context, a fost prezentat un model experimentat de Fundația COTE în proiecte anterioare – bazat pe valorizarea capacității tinerilor de a identifica, în locul în care trăiesc, problemele cu care comunitatea se confruntă de a se gândi la soluții, de a elabora mici proiecte și de a le pune în practică.

O întâlnire între 11 profesioniști și voluntari din două organizații cu experiență și expertiză similară în domeniul integrării sociale și profesionale a copiilor și tinerilor vulnerabili, care a demonstrat că schimbul de idei, informații, discuțiile asupra obstacolelor sau oportunităților în lucru cu tinerii vulnerabili, devin o sursă de inspirație, de entuziasm și motivare reciprocă.

La sfârșitul celor două zile, fiecare dintre noi s-a simțit câștigat  prin  participarea la acest eveniment, apreciat ca fiind constructiv și productiv, o experiență de cunoaștere și lucru în echipă pentru găsirea celor mai bune căi de motivare și pregătire pentru viața socială și profesională a tinerilor vulnerabili de pe cele două părți ale graniței.

Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului „Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili”.
Cod proiect: MIS ETC 2011

Proiectul, implementat în perioada 21 dec. 2013 – 20 feb 2015, este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova, în valoare de 135 000 euro și cofinanțat de Fundația COTE și CSSCF cu suma de 15 000 euro.
Granițe comune. Soluții comune –  www.ro-ua-md.net

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Pentru informaţii adiţionale privind implementarea proiectului vă rugăm să contactaţi Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie (CSSCF).
Tel/Fax (+373 22) 727890, E-mail: ngo.ssccf@gmail.com