„Împreună pentru Copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre”

Comunicat de presă
Joi, 27 Februarie 2014

Chișinău, 27 februarie 2014: Alianţa ONG-lor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei APSC și ChildPact au lansat Proiectul „Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre”.

Evenimentul a fost salutat de Dna Tatiana Potîng, Viceprim ministru, Președinte CNPDC și E.S. Dl Marius Lazurcă, Ambasadorul României în R. Moldova, Dna Rodica Moraru, Șef Secţie Asistenţă Socială pentru Copii în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Dna Mirela Oprea, Secretar General ChildPact și Dna Stela Vasluian, Președinte APSCF.

Proiectul „Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre” este finanţat de Ministerul Român al Afacerilor Externe, prin Programul de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare și este implementat de UNDP – BRC (Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite – Centrul Regional din Bratislava) și este implementat de Fundaţia World Vision România, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), Coaliţia pentru Protecția copilului din Armenia, Organizaţia Reliable Future din Azerbaijan, World Vision Georgia și APSCF Moldova. Pe lângă prezentarea proiectului, evenimentul și-a propus să lanseze o dezbatere cu privire la reforma sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova și cu privire la opţiunile pentru includerea protecţiei copilului pe agenda regională de cooperare, conform Recomandării Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN) 127/2012 „Protecţia Copilului în Statele Membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).

În cuvântul său introductiv, Doamna vice-premier Tatiana Potâng a declarat: „Trebuie să recunoaștem rolul foarte important al societăţii civile în dezvoltarea reformei de îngrijire a copilului: toate serviciile alternative au pornit de la aceste organizaţii, care au o mai mare flexibilitate în ceea ce privește lucrul cu copiii cei mai vulnerabili. În luna martie dorim să organizăm o întâlnire cu ONG-urile ca să analizăm problemele cu care sistemul nostru de îngrijire a copilului se confruntă în prezent. Ne dorim să creăm o platformă de dialog permanent cu organizaţiile societăţii civile”.

Excelenţa sa Dl. Marius Lazurcă, Ambasadorul României în Republica Moldova a arătat că „în România datorită evenimentelor tragice și fericite în același timp din anul 1989, țara a beneficiat de atenţia și bunăvoinţa întregii lumi. Dar această bunăvoinţă a fost curmată de reportajele despre situaţia tragică a copiilor din orfelinatele din România. Ni s-a pus în faţă o oglindă în care am putut vedea dezastrul social și moral pe care 50 de ani de comunism l-au produs. Felul în care sunt trataţi copiii e cel mai bun indicator al sănătăţii morale al unei naţiuni. Mă bucur că în politica sa de cooperare pentru dezvoltare, România ca nou stat donator, a inclus această tematică a protecţiei copilului’.

Mirela Oprea, Secretar General al ChildPact, a vorbit despre importanţa cooperării regionale în domeniul protecţiei copilului, prin transferul de expertiză între ţările din regiunea noastră, prezentând iniţiativa ChildPact de a fi creat un mecanism de cooperare regională care să îmbunătăţească viaţa copiilor din instituţii, a celor ramași singuri acasă după plecarea părinților la muncă în străinătate, a celor cu dezabilități și a celor exploataţi prin muncă. Doamna Oprea a declarat: ”Regiunea noastră se confruntă cu un declin demografic extrem de îngrijorător, în timp ce numărul de copii vulnerabili în populaţia generală a crescut foarte mult în acești ultimi 20 de ani. Asta înseamnă că se nasc tot mai puţini copii și din cei care se nasc, tot mai mulţi se pot aștepta să aibă o viaţă foarte grea. Democraţia nu a îmbunătăţit viaţa tuturor copiilor și acesta e un fapt foarte grav. Trebuie făcute eforturi mai susţinute în domeniul protecţiei copilului și cooperarea regională poate să fie un instrument prin care inovaţiile în domeniu să fie împărtășite, astfel încât să avem o șansă reală să ajutăm toţi copiii să aibă o viaţă mai bună”.

ChildPact este o coaliție de rețele naționale de ONG-uri pentru protecția copilului care militează pentru cooperare regională la nivel inter-guvernamental și al societății civile, pentru a identifica bune practici și soluții eficiente pentru asigurarea bunăstării copiilor. Organizaţiile societăţii civile și coaliţiile pe care acestea le formează în România, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Moldova sunt actori foarte importanţi în reformarea sistemelor de protecţie a copilului și acesta este motivul pentru care proiectul își propune să întărească aceste coaliţii de ONG-uri pentru copii, astfel încât ţările partenere să poată adresa în mod eficient problematicile naţionale și regionale cu privie la drepturile și la protecţia copilului.

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), constituită la 5 martie 2002, este un for de ONG-uri naţionale şi locale care plasează interesul superior al copilului şi familiei pe prim plan al acţiunilor sale. În 2014 APSCF are în componenţa sa 112 ONG-uri locale şi naţionale în domeniu, manifestându-se printre membrii societăţii civile ca important actor în dezvoltarea şi promovarea politicilor la nivel de ţară în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei. Mai multe informaţii despre APSCF: www.aliantacf.md

Persoana de contact – Natalia Sicinschi, Secretar APSCF. Telefon +373 22 260 628, e-mailoffice@aliantacf.md.