CIDDC selectează un grup de organizaţii locale care să implice grupuri de copii în monitorizarea drepturilor copilului

Anunţ pentru organizaţiile care lucrează direct cu copiii şi tinerii 

CIDDC selectează un grup de organizaţii locale care să implice grupuri de copii în monitorizarea drepturilor copilului 

CONTEXT 
Convenţia privind Drepturile Copilului (CDC) stipulează în articolul 12 dreptul copilului de a-şi exprima liber opinia în orice chestiune care îl afectează şi dreptul ca această opinie să fie luată în considerare. În conformitate cu normele şi recomandările internaţionale, copiii trebuie să fie actorii principali în monitorizarea implementării propriilor drepturi, prevăzute de CDC şi alte prevederi naţionale şi internaţionale. Comitetul pentru Drepturile Copilului al Organizaţiei Naţiunilor Unite încurajează ţările să implice activ copiii în procesul de monitorizare a modului în care drepturile copilului sunt respectate.

Copiii redau cel mai bine situaţia privind respectarea drepturilor lor, deoarece vorbesc din experienţa proprie şi din cea a semenilor lor. Aceasta ajută factorii de decizie, alte organizaţii şi instituţii interesate să înţeleagă situaţia copiilor cât mai aproape de realitate.

Pornind de la aceste premise, în ultimii ani, mai multe grupuri de copii monitorizează permanent implementarea CDC, elaborează rapoarte periodice în urma monitorizării şi le prezintă autorităţilor locale şi naţionale. La rândul lor, autorităţile, profesioniştii şi adulţii în general sunt mai deschişi să consulte copiii în chestiunile care îi afectează direct.

Experienţa acumulată în acest domeniu denotă faptul că grupurile de copii implicate în monitorizarea drepturilor copilului îşi ating scopul atunci când au alături de ei organizaţia care le cunoaşte problemele şi interesele, îi formează, îi susţine, le oferă feedback, le facilitează relaţia cu autorităţile. Cu o investiţie minimă, organizaţiile locale care lucrează direct cu copiii şi tinerii ar putea obţine în aceste grupuri un partener credibil şi cu expertiză, care ar asigura ca politicile şi serviciile prestate să corespundă standardelor şi interesului superior al copilului.

CIDDC are o experienţă bogată în implicarea copiilor în monitorizarea şi raportarea drepturilor copilului la toate nivelurile (local, naţional, internaţional). Înţelegând rolul important pe care îl joacă organizaţiile locale în implementarea şi monitorizarea drepturilor copilului, ne dorim să împărtăşim cunoştinţele şi abilităţile cu toţi cei interesaţi.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE INIŢIATIVEI 
Scop: de a contribui la (i) integrarea principiului şi dreptului la opinie al copilului în politicile şi practicile organizaţiilor care oferă servicii socio-educaţionale copiilor şi la (ii) crearea de oportunităţi pentru copii să-şi facă vocea auzită în legătură cu modul în care le sunt respectate drepturile.

Obiective:

 • Dezvoltarea şi punerea în practică a unui mecanism de consultare permanentă a copiilor privind respectarea drepturilor copilului;
 • Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor şi profesioniştilor de a consulta şi implica copiii în monitorizarea propriilor drepturi;
 • Crearea unui spaţiu de comunicare şi schimb de bune practici între organizaţiile care implică copiii în monitorizarea drepturilor copilului.

CINE POATE APLICA

 • Organizaţii locale care lucrează direct cu copiii/ grupuri de copii
 • Grupuri de copii şi tineri constituite şi ghidate de un profesor de educaţie civică, diriginte, lider comunitar, de ex., Consiliile Elevilor, Consiliile Raionale ale Elevilor etc.

BENEFICII PENTRU ORGANIZAŢIILE SELECTATE

 • Instruire gratuită referitor la implicarea copiilor în monitorizarea propriilor drepturi. În rezultatul instruirii, organizaţiile vor dispune de instrumente, tehnici şi metode, adaptate grupului de copii, de consultare a opiniei copilului despre respectarea drepturilor în general şi calitatea serviciilor în particular.
 • Creşterea calităţii serviciilor prestate copiilor şi tinerilor. Consultarea cu regularitate a opiniei copiilor contribuie la dezvoltarea unor servicii bazate pe necesităţile şi interesele specifice lor.
 • Dezvoltarea unor relaţii bazate pe respect, încredere şi parteneriat cu copiii-beneficiari.
 • Împuternicirea copiilor să contribuie la dezvoltarea comunităţii locale. Învăţând despre propriile drepturi, cum să-şi formuleze opiniile şi priorităţile, la cine să apeleze după ajutor, copiii vor contribui la respectarea drepturilor copilului şi, în consecinţă, aceasta va avea un impact pozitiv asupra comunităţii locale.
 • Dezvoltarea capacităţilor de advocacy ale organizaţiei. Viziunile copiilor asupra propriilor probleme constituie o platformă esenţială pentru argumentarea activităţilor organizaţiei.
 • Creşterea expertizei profesionale şi a gradului de credibilitate a organizaţiei în relaţiile cu partenerii locali, guvernamentali şi din domeniul asociativ.
 • Comunicarea, schimbul de experienţă cu alte organizaţii care promovează participarea copilului.
 • Implicarea beneficiarilor organizaţiei în activităţi permanente de monitorizare şi în iniţiative civice la nivel local şi naţional.

AŞTEPTĂRI DE LA ORGANIZAŢIILE SELECTATE

 • Să asigure participarea reprezentantului său la activităţile de instruire pe perioada anilor 2013 – 2014.
 • Să ofere reprezentantului său susţinerea necesară în planificarea şi organizarea activităţilor de consultare cu copiii.

PROCEDURA DE APLICARE LA CONCURS

 • Dosarul de aplicare va conţine: 1) CV-ul organizaţiei/ grupului de copii şi 2) o scrisoare de intenţie, care va descrie inclusiv caracteristicile grupului de copii beneficiari ai organizaţiei.
 • Dosarul poate fi transmis în formă electronică la adresa ciddc@yahoo.com şi prin poştă la adresa CIDDC (Str. Eugen Coca 15, Chişinău, MD 2008), cu menţiunea Monitorizarea drepturilor copilului.
 • Data limită pentru depunerea dosarelor – 30 aprilie 2013.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact – Cezar Gavriliuc, tel.: 0 22 71 65 98, 0 22 74 78 13, 0 22 74 46 00