Copiii se implică activ în promovarea drepturilor lor – I

REALIZARE FILM

   În perioada mai – iunie 2012 în cadrul programului regional PROCOPIL, componenta „Comunicare și Capitalizare”, APSCF organizează o serie de evenimente cu implicarea activă a copiilor beneficiari ai membrilor APSCF. Tematica generală a evenimentelor este „Drepturile copiilor promovate de către copii și tineri”.

Astfel, șirul evenimentelor s-a inițiat cu implicarea a 10 copii beneficiari ai membrilor APSCF în realizarea unui filmuleț regional pe drepturile copilului. ONG-urile participante sunt din regiunea centru, precum urmează: A.O. “Copil, Comunitate, Familie”, A.O. „Ave Copiii” – centrul „Casa Așchiuța”, A.O. „Speranța”, A.O. „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”, A.O. „Deschidere” – CPTF ”Small Group Homes”. Copiii participanți la filmări au fost anterior selectați și instruiți de fiecare organizație în parte în cadrul acțiunii „Și eu vreau să particip!”.

Filmul a fost realizat de către o echipă de filmări specializată din România și urmărește drept scop promovarea drepturilor copiilor prin prisma copiilor și tinerilor, către alți copii/tineri din țară și din regiune. Respectiv filmul a fost realizat la nivel regional, implicînd copii și tineri din 4 ţări: România, Moldova, Bulgaria și Franța. Pe parcursul a 2 zile de filmări, echipa de copii din Moldova s-a expus asupra a 2 articole din Convenția privind Drepturile Copilului, art 3 (1) – interesul superior al copilului și art 13 – libertatea de exprimare, prin activități de desen, scenete și colaj. Cei mai activi copii din filmări au fost premiaţi cu o vizită în Franţa pentru perioada 28 şi 29 iunie, unde vor avea posibilitatea să interacţioneze cu semenii lor din celelalte 3 ţări.

Varianta finală a filmului va servi drept instrument de promovare a drepturilor copiilor la nivel regional şi direct de către copii.

Această acţiune a fost realizată în cadrul programului PROCOPIL şi face parte din şirul de evenimente de închidere a programului la nivel regional.

Secretariatul APSCF aduce sincere mulţumiri tuturor ONG-urilor membri pentru cooperare şi implicare activă în cadrul acestei iniţiative!