Instruirea în Politici Publice se desfăşoară cu succes – III şi IV

CURS DE INSTRUIRE – MODULUL III și IV

În perioada 25 – 27 aprilie 2012, în incinta centrului FIDES din Chişinău s-au desfăşurat ultimele 2 module, III şi IV, din cadrul ciclului de instruiri în politici publice pentru ONG-urile membre ale APSCF, cu tematica “Monitorizarea şi Evaluarea Politicilor Publice”.

Pe parcursul a 3 zile intense participanţii au discutat şi sau implicat activ în activităţi practice asupra unor tematici importante precum: metode de monitorizare şi evaluare a politicilor publice, metode de colectare a datelor pentru monitorizare, indicatorii utilizaţi, raportul de monitorizare şi altele importante. În ultima zi a cursului, fiecare participant a avut ocazia să prezinte publicului analiza unui act legislativ, ceea ce a condus la consolidarea cunoştinţelor acumulate pe întreg ciclul de instruiri.

La aceste 2 module au participat aceiaşi reprezentanţi ai ONG-urilor membre ale APSCF de la modulul I şi II, astfel asigurîndu-se continuitatea asimilării şi consolidării cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice. ONG-urile participante la instruire provin din întreaga republică, inclusiv regiunea Transnistreană şi UTA Găgăuzia, astfel asigurîndu-se acoperire locală şi naţională în procesul de instruire a ONG-urilor membre ale APSCF.

În continuare, punem la dispoziţia membrilor APSCF o parte din materialele din cadrul modulului III şi IV ale cursului de instruire în politici publice:

  • Monitorizarea Politicilor Publice;
  • Evaluarea Politicilor Publice;
  • Metode de colectare a datelor pentru monitorizare;
  • Indicatorii utilizați în monitorizarea Politicilor Publice.

Odată cu finisarea acestui ciclu de instruiri în politici publice a ONG-urilor membre ale APSCF, participanţii au fost informaţi despre posibilitatea de a se implica activ în procesele actuale ce ţin de politici publice în domeniul copilului şi familiei, ca de exemplu în cadrul Consiliului Naţional pentru Participare (CNP), al cărui membru este şi APSCF din februarie 2012.

Atît din partea tuturor participanţilor la curs, cît şi din partea Secretariatului APSCF, ţinem să aducem sincere mulţumiri celor doi 2 experţi formatori – Dna Laurenţia Filipschi şi Dna Valentina Cojocaru – pentru profesionalismul şi dedicaţia de care au dat dovadă pe întreg ciclul de instruire.

Reamintim că această activitate face parte din proiectul „Participarea activă şi responsabilă a ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului şi familiei în elaborarea politicilor publice”, finanţat de UNICEF Moldova şi implementat de către Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei – APSCF.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Secretariatul APSCF:

Tel./fax: (022) 26 06 27

Tel.: (022) 26 06 28

E-mail: office@aliantacf.mdpress-officer@aliantacf.md

Web: www.aliantacf.md

Facebook: http://www.facebook.com/apscf