Instruirea în Politici Publice se desfăşoară cu succes – II

CURS DE INSTRUIRE – MODULUL II

În luna aprilie 2012, APSCF continuă ciclul de instruiri în politici publice pentru ONG-urile membre. Astfel, în perioada 02–04 aprilie, în cadrul Institutului Muncii s-a desfăşurat cu succes cel de-al doilea modul: “Mecanismul de implementare a Politicilor Publice în domeniul Protecţiei Copilului şi Familiei”.

Pe parcursul acestor 3 zile au fost analizate şi practicate tematici importante ca: finanţele publice, pilotarea şi implementarea propriu-zisă a politicilor publice, comunicarea şi metode de comunicare între diverşi actori, cultura organizaţională, etc.

Pentru asigurarea continuităţii consolidării capacităţilor în domeniul politicilor publice a ONG-urilor membre ale APSCF, s-a asigurat participarea aceloraşi reprezentanţi ca şi la modulul I, la fel şi referitor la formatorii-experţi: Dna Laurenţia Filipschi şi Dna Valentina Cojocaru.

ONG-urile participante la instruire provin din întreaga republică, inclusiv regiunea Transnistreană şi UTA Găgăuzia, astfel asigurîndu-se acoperire locală şi naţională în procesul de instruire a ONG-urilor membre ale APSCF.

În continuare, punem la dispoziţia membrilor APSCF o parte din materialele din cadrul modulului II al cursului de instruire în politici publice:

  • Comunicarea eficientă (cadrul conceptual);
  • Cultura organizaţională;
  • Pilotarea;
  • Implementarea Politicilor Publice;
  • Procesul bugetar local.

Modulul III şi IV al instruirii se vor desfăşura în perioada 25 – 27 aprilie curent, făcînd referinţă la “Monitorizarea şi Evaluarea Politicilor Publice”.

Reamintim că această activitate face parte din proiectul „Participarea activă şi responsabilă a ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului şi familiei în elaborarea politicilor publice”, finanţat de UNICEF Moldova şi implementat de către Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei – APSCF.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Secretariatul APSCF:

Tel./fax: (022) 26 06 27

Tel.: (022) 26 06 28

E-mail: office@aliantacf.md, press-officer@aliantacf.md

Web: www.aliantacf.md

Facebook: http://www.facebook.com/apscf