Instruirea în Politici Publice se desfăşoară cu succes – I

CURS DE INSTRUIRE – MODULUL I

APSCF are plăcerea de a informa toţi membri săi că cursul de instruire în politici publice a ONG-urilor membre ale APSCF selectate pentru proiect se desfăşoară cu succes. Astfel, primul modul al instruirii din cele 4 programate a fost organizat în perioada 13-16 martie 2012 în incinta Institutului Muncii din Chişinău.

Această activitate face parte din proiectul „Participarea activă şi responsabilă a ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului şi familiei în elaborarea politicilor publice”, finanţat de UNICEF Moldova şi implementat de către Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei – APSCF.

În calitate de formatori am avut onoarea de a avea prezenţi pe experţii în domeniu: Dna Laurenţia Filipschi şi Dna Valentina Cojocaru. ONG-urile participante la instruire provin din întreaga republică, inclusiv regiunea Transnistreană şi UTA Găgăuzia, astfel asigurîndu-se acoperire locală şi naţională în procesul de instruire a ONG-urilor membre ale APSCF.

Modulul II al instruirii se va desfăşura în perioada 02–04 aprilie curent, făcînd referinţă la “Mecanismul de implementare a Politicilor Publice în domeniul Protecţiei Copilului şi Familiei”.

Mai jos punem la dispoziţia ONG-urilor membre ale APSCF o parte din materiale din cadrul modulului I al cursului de instruire în politici publice:

Pentru mai multe informaţii contactaţi Secretariatul APSCF:

Tel./fax: (022) 26 06 27

Tel.: (022) 26 06 28

E-mail: office@aliantacf.mdpress-officer@aliantacf.md

Web: www.aliantacf.md

Facebook: http://www.facebook.com/apscf