Participarea copiilor la procesul de politici publice la nivel local şi naţional – II

CICLU DE SEMINARII

Implementarea celei de-a doua activităţi din cadrul proiectului „Participarea activă şi responsabilă a ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului în elaborarea politicilor publice” – finanţat de UNICEF, se desfăşoară în perioada martie – decembrie 2012.

Această activitate prevede elaborarea conceptului despre „participarea copiilor în procesul de politici publice” la nivel local şi naţional, instruirea şi utilizarea acestuia de către ONG-urile membre ale APSCF şi implicarea ulterioară a copiilor în evenimente tematice legate de participarea la procesul de politici publice în domeniul protecţiei sociale a copilului, atît la nivel local cît şi naţional.

Conceptul „participării copiilor în procesul de politici publice” a fost elaborat şi prezentat ONG-urilor membre ale APSCF în perioada martie – aprilie 2012. Astfel, expertul din cadrul proiectului – Dna Victoria Matveev, împreună cu Secretariatul APSCF au efectuat 5 misiuni în teren: regiunea Nord, Sud, UTA Gagăuzia, regiunea Transnistreană şi regiunea Centru. În fiecare regiune a fost instituită o coaliţie de ONG-uri membre ale APSCF, care anterior au beneficiat de instruirea în politici publice în cadrul aceluiaşi proiect şi care în perioada aprilie – iunie vor implementa iniţiative de implicare directă a copiilor în procesul de politici publice şi viaţa comunitară la nivel local. Aceste iniţiative vor fi dintre cele mai variate şi interesante atît pentru copii şi tineri, cît şi pentru comunităţile locale.

Mai jos punem la dispoziţia membrilor APSCF conceptul de “participare a copiilor în procesul de politici publice”, elaborat de către expertul din cadrul proiectului:

Reamintim că proiectul „Participarea activă şi responsabilă a ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului în elaborarea politicilor publice” este finanţat de UNICEF şi implementat de către APSCF în perioada ianuarie – decembrie 2012.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Secretariatul APSCF:

Tel./fax: (022) 26 06 27

Tel.: (022) 26 06 28

E-mail: office@aliantacf.mdpress-officer@aliantacf.md

Web: www.aliantacf.md

Facebook: http://www.facebook.com/apscf