Participarea copiilor la procesul de politici publice la nivel local şi naţional – I

În perioada martie – decembrie 2012, APSCF implementează cea de-a doua activitate a proiectului „Participarea activă şi responsabilă a ONG-rilor din domeniul protecţiei copilului în elaborarea politicilor publice”, finanţat de UNICEF.

Această activitate prevede elaborarea conceptului despre „participarea copiilor în procesul de politici publice” la nivel local şi naţional, instruirea şi utilizarea acestui concept de către ONG-urile membre ale APSCF şi implicarea ulterioară a copiilor în evenimente tematice legate de participarea acestora la procesul de politici publice în domeniul protecţiei sociale a copilului, atît la nivel local cît şi naţional.

Conceptul despre „participarea copiilor în procesul de politici publice” a fost deja elaborat şi la moment suntem la etapa de instruire a ONG-urilor membre ale APSCF referitor la implimentarea acestuia. În calitate de expert pentru aceste activităţi avem plăcerea de a colabora cu Dna Victoria Matveev, preşedintele A.O. “Inteco”.

La această activitate participă reprezentanţi ai ONG-urilor membre ale APSCF din toată republica, inclusiv UTA Găgăuzia şi regiunea Transnistreană, care în paralel beneficiază de instruirile în politici publice din cadrul aceluiaşi proiect. Este important de menţionat că ONG-urile participante la proiect vor implica în mod participativ în activităţile de nivel local, ulterior şi la nivel naţional, şi celelalte ONG-uri membre ale APSCF din regiunea dată.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Secretariatul APSCF:

Tel./fax: (022) 26 06 27

Tel.: (022) 26 06 28

E-mail: office@aliantacf.mdpress-officer@aliantacf.md

Web: www.aliantacf.md

Facebook: http://www.facebook.com/apscf