ANUNȚ de ANGAJARE a 2 asistenți locali de proiect

Asociaţia Obştească „Progres prin Alternativă” continuă concursul de angajare a 2 asistenţi locali, în Făleşti şi Nisporeni, în cadrul implementării componentei „Mobilizarea comunitară” a proiectului „Modernizarea sistemului perinatologic în Republica Moldova”, faza 3.

Termenii de referinţă pentru 2 asistenți locali de proiect

Asistentul local de proiect va fi membrul echipei proiectului, co-responsabil de implementarea activităților în cadrul raionului selectat în conformitate cu planul de activităţi aprobat.

Responsabilităţi specifice:

Asigurarea respectării calendarului activităţilor planificate în raionul-pilot:
– la nivel de centru raional (comitetul intersectorial, centrul medicilor de familie, centrul perinatologic, etc.);

– localităţile-pilot (comitete locale);

– toate localităţile din raion (în faza II a proiectului: de implementare la nivel de raion).

Participare în monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate în cadrul proiectului, inclusiv deplasarea sistematică pe teren (în localităţile-pilot şi la Chişinăupentru întâlniri de coordonare).
Participare în elaborarea documentelor de proiect.
Compilarea rapoartelor de activitate (narative şi financiare).
Menţinerea unor bune relaţii de comunicare cu partenerii locali în realizarea proiectului.
Conlucrarea responsabilă cu membrii echipei proiectului.
Cerinţe faţă de persoanele care doresc să participe la concurs:

Domiciliul într-unul din raioanele-pilot selectate (Făleşti, Nisporeni).
Responsabilităţi de organizare a asistenţei medicale materno-infantile la nivel de raion.
Autoritate pentru a influenţa deciziile la nivel de raion privind organizarea asistenţei medicale mamei şi copilului, protecţiei sociale a familiei, etc.
Experienţa de lucru în domeniul mobilizării comunitare (va fi un avantaj).
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excelşi Internet.
Experienţă în managementul proiectelor (va fi un avantaj).
Cunoaşterea unei limbi străine (engleză sau franceză) nu este obligatorie.
Disponibilitate de a lucra supra-program (dacă este necesar).

Abilităţi:

· capacitate de lucru cu informaţie nouă

· lucru în echipă

· analiză, sinteză, elaborarea documentelor

· comunicare eficientă

Aptitudini: responsabilitate, disciplină şi punctualitate.

Durata contractului: circa 30 luni cu rata de ocupare: 50%

Persoanele care corespund cerinţelor menţionate sunt rugate sa expedieze CV-ul pe adresa de e-mail: proalterna@mail.ru. Data limită: 14 februarie 2012.

Telefon de contact – 69795502- Nadejda sau 079561891- Dumitru.

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Vă mulţumim pentru participare la concurs.