A.O. „Compasiune” lansează un nou proiect social

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Obștească „Compasiune” lansează un nou proiect social ”Oportunităţi reale de integrare socială a tinerilor ex-instituţionalizaţi din satul Costeşti”.

Proiectul ”Oportunităţi reale de integrare socială a tinerilor ex-instituţionalizaţi din satul Costeşti” este parte componentă a iniţiativei de micro-regrantare din cadrul programului regional „Consolidarea Capacităţilor Organizaţiilor Non-guvernamentale şi Administraţiilor Locale din Moldova şi Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor ex-institutionalizaţi”, implementat de către Asociaţia Amici Dei Bambini (Ai.Bi. Moldova) în parteneriat cu Alianţa ONG-lor Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), cu suportul financiar al Comisiei Europene.

Proiectul social are drept scop sporirea şanselor de integrare socio-profesională a absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale din satul Costeşti (raionul Ialoveni), astfel beneficiarii fiind în stare sa-şi asigure o sursă de venit cît şi organizarea vieţii lor personale. Pe parcursul implementării proiectului va fi facilitată  dezvoltarea personală şi socială a 40  tineri absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale din localitate, dezvoltarea abilitaţilor  profesionale şi atitudinii necesare pentru integrarea reuşită a lor în societate. De asemenea va fi promovat  modul sănătos de viaţă în rîndurile acestei categorii de tineri şi luarea unor măsuri de protecţie, dezvoltarea cooperarării cu sectorul de stat şi cel privat privind încadrarea  în cîmpul muncii şi protecţei sociale a tinerilor orfani din comunitate, acordarea  sprijinului în căutarea locurilor de muncă şi consultarea  privind angajarea. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Administraţia Publică Locală, Centrul de Sănătate ”Avante” şi Secţia Raională de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Ialoveni.

A.O. „Compasiune”  este o organizaţie nonguvernamentală, constituită la 5 iulie 2000. Îsi desfăşoara activitatea în domeniul social. Misiunea asociaţiei este contribuirea la creşterea nivelului de trai şi protecţia persoanelor defavorizate prin sprijinirea proceselor democratice şi crearea de parteneriate între reprezentanţii sectorului neguvernamental şi instituţiile de stat.

* * *

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Elena Mereacre, Preşedinte

Tel.:  +373 268 53016

GSM: +373 69024982

Email: ong_compasiune@yahoo.com

Acest document a fost elaborat cu asistenţa Ai.Bi. Moldova din sursele Uniunii Europene. Conţinutul acestui document ţine de responsabilitatea unică a Asociaţiei Obşteşti „Compasiune” şi nu reflectă poziţia Uniunii Europene