„Necesitatea instituirii profesiei de Animator socio-educativ în RM”

COMUNICAT DE PRESĂ 

În data de 16 noiembrie 2011 începând cu orele 10:00 în cadrul Institutului Muncii (str. Zimbrului, 10) se va desfășura masă rotundă cu tematica Acțiuni de cercetare a necesității instituirii profesiei de Animator socio- educativ în Republica Moldova„. Această inițiativă este organizată de către Asociația „Prietenii Copiilor” ca parte componentă a programului regional PROCOPIL, faza post-PROCOPIL 2010-2011 – proiect implementat la nivel național de către Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) împreună cu membrii și partenerii săi.

Evenimentul are drept scop cercetarea necesităţii instituirii profesiei de animator socio-educativ în Republica Moldova. De asemenea vor fi puse în discuţie descrierea funcţiei de animator (concepte fundamentale, obligaţiuni, importanţa constituirii, aria de răspândire (şcoli, centre de zi, spitale), grupa înrudită din care face parte în nomenclatorul profesiilor actual (cultură, educaţie etc.).

La eveniment vor fi prezenţi reprezentanţi din Franţa (FRANCA), România (Fundaţia CONEXIUNI), Bulgaria (SAPI), țări în care această profesie este recunoscută şi care se vor împărtăşi cu experienţa lor.

În Republica Moldovaanimatorul socio-educativ este integrat în proiecte generale de animaţie socială, sportivă, educativă destinate unui public specific: copii şi tineri instituţionalizaţi, copii şi tineri din cadrul centrelor de zi, centrelor comunitare, copii ai străzii, copii şi tineri cu dizabilităţi, copii şi tineri aflaţi în dificultate (spitalizaţi). Spre deosebire de ţările susmentionatela noi funcţia de animator socio-educativ nu există în nomenclatorul de profesii, ceea ce crează dificultăţi la întitularea angajaţilor. Nomenclatorul de profesii oferă  alternativă următoarele funcţii – pedagog social, specialist în probleme sociale, organizator etc., care de fapt, nici pe departe, nu corespund cu ceea ce face animatorul socio-educativ.

Toate organizaţiile, instituţiile de stat şi cele comerciale, grupurile de iniţiativă care sunt cointeresate în acest subiect vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon +373 22 595931.

* * *

Asociaţia „Prietenii Copiilor”este o organizaţie nonguvernamentală, constituită la 20 februarie 2002, ce activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului, pe teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociaţiei este valorificarea educaţiei non-formale şi promovarea culturii jocului pentru o dezvoltarea armonioasă a copilului.

* * *

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Victoria Morozov

Responsabil Relaţii Publice

Tel.:  +373 22 595931

GSM: +373 69379870

Email: office@prieteniicopiilor.md