ANUNȚ: Rezultatele concursului de micro-regrantare

Asociația Amici dei Bambini Moldova (Ai.Bi.) in parteneriat cu Alianța ONG-lor active in domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), vă informează despre rezultatele finale pentru Programul de micro-regrantare din cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale şi administraţiilor locale din Moldova şi Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor ex-instituţionalizaţi”.

Suportul financiar pentru micro-granturi este acordat de către Comisia Europeană prin intermediul Asociației Amici dei Bambini Moldova.

Propunerile de proiect au fost evaluate de către un juriu compus din experți în domeniu, care pentru evaluarea propunerilor de proiect au urmărit respectarea următoarelor criterii de eligibilitate :

·        Capacitatea operatională și extinderea partenerilor;

·        Relevanța proiectului;

·        Metodologia abordată;

·        Durabilitatea proiectului;

·        Bugetul și relația cost-eficientă.

În urma evaluării a 17 propuneri de proiecte înaintate în cadrul acestui concurs, juriul a selectat spre finanțare următoarele proiecte:

1. Asociaţia Obştească INTECO, or. Chișinău – “Viitorul e în mâinile tale, decizia îţi aparţine!”;

2. Centrul de Justiţie Comunitară, or Bălţi – “Proiect de incluziune a tinerilor, Gimnaziul Internat Bălţi”;

3. Asociația Obstească “Compasiune”, r-ul Ialoveni, s. Costești – “Oportunități reale de integrare socială a tinerilor ex-instituționalizați din s. Costești”;

4. Asociaţia Obsteașcă “Avîntul”,r-ul Hîncești, s. Sarata-Galbenă – “Tineri independenți pentru o societate deschisă”;

5. Asociația Obsteașcă ”Orhideia”,or.Leova – “Dezvoltarea socio-profesională succesul spre un viitor reuşit”;

6. Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie, or.Chisinău – “Sunt pregătit – Sunt sigur”.

Mulţumim tuturor organizaţiilor pentru participare la acest  program de micro-regrantare și le dorim succes în realizarea ideilor de proiecte prezentate.